Adresarea Preafericitului Patriarh al Moscovei și al întregii Rusii KIRIL cu prilejul Zilei treziei

Iubiți întru Hristos Preasfințiți arhipăstori,

cinstiți preoți,

dragi frați și surori!

Astăzi cu toții am auzit relatarea evanghelică, care spune cum proorocul lui Dumnezeu, pe care însuși Mântuitorul îl numește – dintre cei născuți nu s-a sculat nici unul mai mare (Mat. 11, 11), Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului a fost tăiat cu sabia. Această crimă a avut loc la o serbare, în timpul beției, când împăratul Irod, fiind amețit de vin și dansul fiicei Irodiadei, a dat ordin ca bărbatul drept și sfânt (Marc. 6, 20) să fie omorât. Ca amintire la ce efecte strașnice aduce consumul excesiv de alcool, în această zi este post, iar cu timpul a fost numită și Ziua treziei.

Biserica neobosit reamintește oamenilor (fiilor) faptul, că omul este chemat a fi sfânt, la creșterea sufletului pentru Împărăția Cerească, la bucurie duhovnicească. La această bucurie se ajunge prin viață în dreptatea Domnului, prin împlinirea poruncilor și faptele milei. Bucuria duhovnicească este bucurie deplină (In. 15, 11) și nimeni nu o va putea lua (In. 16, 22).

Din păcate, oamenii deseori aleg plăceri imaginare, care se transformă în durere nu numai pentru ei, dar și pentru rudele lor. Mulți compatrioți, fiind în căutarea plăcerii temporare, ajung în dependență de alcool, murind și cu trupul și cu sufletul.

Este îmbucurător faptul, că în multe din eparhii se deschid centre de reabilitare și consultație, activează frății și asociații de trezie, se desfășoară activități pentru profilactica alcoolismului și popularizarea ideilor a modului de viață sănătos. Сu toate acestea, mai avem încă a lucra. La evidență în instituțiile narcologice sunt foarte mulți oameni. Pentru ca să le ajutăm la întoarcerea la viață deplină și trează este necesar a merge mai departe în această lucrare, inclusiv a conlucra cu instituțiile de stat și cele obștești.

Pentru rugăciunile Botezătorului Domnului Ioan, Atotmilostivul Dumnezeu să ne dăruiască ajutorul Său, pentru ca noi, dar și prin exempul nostru apropiații noștri, să avem viață înfrânată, în trezie sufletească și trupească.

+ KIRIL,

PATRIARHUL MOSCOVEI ȘI AL ÎNTREGII RUSII