Activitatea Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni din 06. 11. 2017

Luni, 6 noiembrie  2017. După o tradiție bine așezată, Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, sa aflat la Centrul de Plasament Casa Copilului „Preafericitul Iosif” mun. Chișinău.

Preasfinția Sa, ca un tată iubitor s-a aflat în mijlocul copiilor din cadrul Centrului de Plasament „Casa Copilului” îndemîndu-i să fie mai sîrguincioși și stăruitori dacă doresc cu adevărat să ajungă la ceia ce-și doresc în viață. Ca de obicei,Ierarhul a discutat cu angajații Centrului, în special cu medicul, psihologul și asistentul social luînd cunoștință despre starea sănătății, comportamentul  și adaptarea copiilor în cadrul societății.

Tot astăzi Corul de Preotese al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni a venit cu un frumos mesaj de felicitare adresat Preasfinției Sale, urîndu-i multă sănătate și putere.

Ierarhul a mulțumit Cucoanelor Preotese pentru oboseala și truda care au depus-o la înregistrarea celor două CD-uri jubiliare aducîndule în dar fiecăreia cîte 40 de CD-uri.