Activitatea arhipăstorească a Preasfințitului PETRU, la Centru Eparhial din mun. Ungheni din 25. 03. 2021

Joi, 25 martie 2021Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, și-a desfășurat activitatea arhipăstorească în incinta Centrului Eparhial din municipiul Ungheni.

Ca de obicei, Ierarhul a primit în audiență cu drag pe cei prezenți, preoţi şi mireni, ascultându-i părinteşte pe toți, oferindu-le răspuns, sfat și lămuriri după necesitatea fiecăruia.

Printre ce prezenți, menționăm pe Prot Simion CULEAC, paroh al bisericii „Sf. Proroc Ioan Botezătorul”, din s. Pîrliţa, r. Ungheni, care au venit să aducă Ierarhului, sincere și fiești cuvinte de mulțumire, dar și profundă recunoștință, pentru faptul că de 10 ani este preot în cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni, şi că, cu 14 ani în urmă, exact în această zi, Preasfinţitul PETRU l-a hirotonit în treapta de diacon. Ierarhul, la rândul său, i-a adresat părintelui Simion cuvinte de felicitare şi îndemnuri duhovniceşti, dorindu-i să aibă şi-n continuare dragoste şi râvnă faţă de sfintele slujbe, dar şi ascultare rodnică în cuprinsul Eparhiei noastre

De asemenea, în audienţă la Preasfinţia Sa a fost şi Preotul Gheorghe TALPĂ, paroh al bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, din s. Bălăneşti, r. Nisporeni.

Biroul de presă al Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni