A trecut la cele veșnice Preoteasa Maria CHIRIȚA din satul Lăpușna, raionul Hîncești

Mult stimată și îndurerată Familie Chirița, cu tristeţe am aflat vestea mutării din această viață a vrednicei de pomenire Preotesei Maria CHIRIȚA, cea care v-a dat naștere, v-a crescut și educat.

O preoteasă blîndă cu suflet minunat care deseori da un sfat și îndemna pe cei care aveau nevoie de povățuirile izvorâte din însăși viața sa.

Doamna preoteasă Maria era marea bogăție a regretatului părintelui Gheorghe CHIRIȚĂ. O bogăție pe care singur şi-a făcut-o, alegându-şi tovarăşă de viaţă din aceeaşi sănătoasă tagmă, fiică de creștini, din neam în neam. L-a sprijinit cu multă dragoste, cu vrednicie, demnitate şi multă, foarte multă discreţie. Aveau o delicată atenţie pentru cei străini de familie: uşa casei lor a fost mereu deschisă, tuturor, la vreme de masă şi odihnă. Din cele spuse mai sus e evident că Preoteasa Maria a fost și v-a rămîne în amintirea noastră o mamă, soție și o preoteasă exemplară pentru multe generații înainte.

Suntem alături de dumneavoastră în acest ceas de de vremelnică despărţire şi ne rugăm Milostivului Dumnezeu să odihnească sufletul vrednicei de pomenire Preotesei Maria întru Împărăția Sa împreună cu toţi drepții!

Veșnică ei pomenire,

+PETRU

Episcop de Ungheni şi Nisporeni