A patra zi de închinare a Preasfințitului Episcop PETRU, împreună cu pelerinii în Țara Sfîntă

Duminică, 12 noiembrie 2017. După obişnuita rugăciune şi binecuvîntarea drumului, Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, împreună cu grupul de pelerini s-au îndreptat spre oraşul Nazaret din Galileia.

Primul popas spre Galileia pelerinii noștri l-au făcut la Muntele Taborului, Muntele în care Mîntuitorul Iisus Hristos sa Schimbat la faţă arătînd Ucenicilor Săi slava Sa, și anume Mănăstirea Schimbarea la Față. Mănăstirea Schimbarea la Față, de pe Muntele Tabor, este o mănăstire greco-ortodoxă închinată acelui eveniment din viața Mîntuitorului, prin care oamenilor li s-a arătat lumina necreată a lui Dumnezeu. Muntele Tabor este locul unde „Vechiul este acoperit de Nou, umanitatea de dumnezeire și Legea de Har”.

  Aici Chiriarhul a săvîrşit un Te Deum de sănătate, a dat citire pericopei Evanghelice ce relatează acest moment Evanghelic, înconjurînd biserica și rugîndu-se pentru bunăstarea familiilor, pentru pacea ţării și pentru bunăstarea Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni. Aici pe Tabor se petrec anual minuni cea mai însemnată fiind de sărbătoarea Schimbarea la Față în 1993, câteva maici şi doi pelerini ruşi descriau astfel minunea pe care o văzuseră: „Norul a coborât chiar deasupra mănăstirii şi, deodată, din cer, a început să ţâşnească foc plin de har, ca de Înviere, însă mult mai mult. Pe neaşteptate, întregul acoperiş al mănăstirii s-a umplut de foc, apoi focul s-a întins la copaci şi sub formă de limbi de lumină a ieşit din nor şi a cuprins mulţimea. Această minune a Focului Sfânt a continuat vreme de două ore. În zori, totul a dispărut, lăsându-ne într-o stare de inspiraţie şi teamă duhovnicească neobişnuite”.

Următorul popas, Preasfinția Sa, împreună cu pelerinii l-au făcut în orașul Cana Galileii, numită astăzi „Kafr Kanna” sau „Khirbet Cana”, este o localitate din regiunea Galileea, aflată la numai șapte kilometri înspre nord-est de Nazaret. Aici pelerinii noștri s-au îndreptat spre biserica în cinstea primei minuni săvîrșite de Mîntuitorul cînd a Prefăcut Apa în Vin, relatată în Sfînta Evanghelie: „Și a treia zi s-a făcut nuntă în Cana Galileii și era și mama lui Iisus acolo. Și a fost chemat și Iisus cu ucenicii Săi la nuntă. Și sfîrșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către El: Nu mai au vin. A zis ei Iisus: Ce ne privește pe mine și pe tine, femeie? Încă n-a venit ceasul Meu. Mama Lui a zis celor ce slujeau: Faceți orice vă va spune. Și erau acolo șase vase de piatră, puse pentru curățirea iudeilor, care luau cîte două sau trei vedre. Zis-a lor Iisus: Umpleți vasele cu apă. Și le-au umplut pînă sus. Și le-a zis: Scoateți acum și aduceți nunului. Iar ei i-au dus. Și cînd nunul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, ci numai slujitorii care scoseseră apa știau, a chemat nunul pe mire, și i-a zis: Orice om pune întîi vinul cel bun și, cînd se amețesc, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun pînă acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus in Cana Galileii și Și-a arătat slava Sa; și ucenicii Săi au crezut în El” (Ioan 2, 1-11). După închinare Presfințitul PETRU, împreună cu pelerinii au săvîrșit Te Deum de sănătate cu pericopa Evanghelică ce relatează această primă minune.

A urmat orașul Nazaret: oraşul Bunei Vestiri, oraşul copilăriei lui Iisus, oraşul speranţei, al marilor taine ale mântuirii noastre. De asemenea, oraşul în care şi-au petrecut viaţa drepţii şi dumnezeieştii părinţi ai Maicii Domnului, Sfinţii Ioachim şi Ana.

Aici am vizitat casa Maicii Domnului unde a copilărit Domnul nostru Iisus Hristos, și atelierul de tîmplărie unde a lucrat.