A avut loc adunarea anuală generală a preoților din cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni

Luni, 23 decembrie 2019, în  incinta Palatului de Cultură din comuna Sarata Galbenă, raionul Hâncești, sub Președinția Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, s-a convocat adunarea anuală generală a preoților din cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni.

În dimineața zilei, cu binecuvântarea Ierarhului a fost oficită Sfânta Liturghie în biserica „Cuvioasa Parascheva” din localitate, de către un sobor de preoți din cadrul protopopiatului Hâncești. După oficierea Sfintei Liturghii, Preasfinţia Sa a fost întâmpinat de Secretarul Eparhial, Protoiereul Vadim COROSTINSCHI, Protopopul Circumscripției Hâncești, Protoiereul Serghei SLĂNINĂ și primarul localității iar în sală de preoţii prezenţi cu imnul arhieresc: “Pre Stăpânul şi Arhiereul nostru…”, după care Secretarul Eparhial, Protoiereul Vadim COROSTINSCHI, a luat cuvânt, deschizând şedinţa, Ierarhul a salutat publicul prezent, anunțând totodată ordinea de zi a adunării în cauză.

A luat cuvînt Preasfinţia Sa care a prezentat clerului Darea de Seamă Anuală –  trecând în revistă cele mai importante evenimente ecleziastice şi misionare ale anului 2019, care în cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni a fost dedicat ,,Curățirea Sufletului prin Taina Sfintei Spovedanii și unirea cu Dumnezeu prin Taina Sfintei Împărtășanii, prezentarea unui bilanț al acestor evenimente. Tot aici Ierarhul a binecuvîntat ca anul 2020 în cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni, să fie numit ,,Preotul, „pedagogul principal şi universal al comunității”.

Ședința a continuat cu oferirea cuvântului Dnei Elena BÎTCĂ, jurist al Episcopiei noastre, care a prezentat un discurs în cadrul căruia a lămurit preoților prezenți despre pericolele reflectate din aprobarea unor legi și proiecte de legi, pe parcursul anului 2019, dar și despre efectele acestora pe termen îndelungat.

După discursul Doamnei Elena BÂTCĂ li s-a oferit cuvânt pentru prezentarea dării de seamă anuală a preşedinţilor Sectoarelor Eparhiale:

   Protoiereul Andrei URSOI, Preşedintele Sectorului Eparhial Învăţământ Religios şi Catehizare;

   Tînărul Ioan GAJIM, Președintele Sectorului Eparhial, Activitate Pastorală pentru Tineret;

    Protoiereul Ştefan RÎMBU, Preşedintele Sectorului Eparhial Relaţii Culturale;

    Protoiereul Nicolae OLARAŞU, Preaşedintele Sectorului Eparhial Probleme Liturgice şi de Pastoraţie;

   Protodiaconul Victor ROTARI, Preşedintele Sectorului Eparhial Activitate Pastorală în Ministerul Apărării;

   Arhimandritul SPIRIDON (Marin), Preşedintele Sectorului Eparhial Activitate Pastorală în MAI și organele de Drept;

    Protoiereul Valeriu MOCRICIUC, Preşedintele Sectorului Eparhial Activitate Pastorală în Instituţiile Penitenciare;

    Protoiereului Octavian SOLOMON, Preşedintele Sectorului Eparhial, Sectologie şi Misiologie;

  Protoiereul Nicolae BOIAN, Președintele Mișcării Eparhiale, Pentru  Promovarea Fecioriei și pentru o Familie Fericită;

  Protoiereul Vadim COROSTINSCHI, Preşedintele Sectorului Eparhial Relaţii cu Mass Media şi a Președintele Asociației Tinerilor Ortodocși din Moldova.

  La finele şedinţei, Preasfinţia Sa, a mulţumit clerului Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni, pentru implicarea în proiectele înaintate de Centrul Eparhial menţionînd unii preoţi mai sîrguincioşi.