Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Arhiepiscop PETRU, adresat Egumenii BENEDICTA (Mura), Stareța Mănăstirii „Sf. Treime”, Frumoasa, cu ocazia zilei de naștere

Preacuvioasă Maică Stareță,

În această frumoasă şi liniştită zi de august Vă exprim cele mai alese gînduri, însoţite de părinteşti binecuvîntări cu ocazia zilei de nastere.

Această zi aniversară îmi oferă deosebit prilej de a evoca secvenţe din viaţa Preacuvioşiei Voastre. Din fragedă tinereţe părinţii v-au acordat binecuvântare de a Vă închina viaţa sfintei mănăstiri şi nevoinţelor chinoviale. Întotdeauna aţi îndeplinit fără cârtire orice ascultare dată de mai marii Bisericii, iar dovadă în acest sens serveşte Sfânta Mănăstire Frumoasa împreună cu toţi nevoitorii ei. Acest aşezământ monahal este bine primenit, toate sunt bine chivernisite, dar mai ales, pelerinii se bucură de înalta ţinută monahală şi morală a Mănăstirii Frumoasa.

Ne bucură și apreciem faptul că depuneţi multă strădanie şi efort ca surorile şi noile monahii să îmbine util ascultarea cu tradiţiile şi rânduielile monahale autentice.

Atotputernicul Dumnezeu Vă va răsplăti truda în ogorul Maicii Domnului, iar noi cei care Vă cunoaştem şi Vă preţuim mult ne rugăm pentru sănătate, tăria credinţei şi desăvârşirea duhovnicească a Preacuvioşiei Voastre.

Întru mulţi şi fericiţi ani, Preacuvioasă Maică Stareță!

Cu părintescă dragoste în Hristos Domnul,

+ PETRU,

Arhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni