Ultimul sunet la gimnaziul din comuna Cioreşti, r. Nisporeni

În comuna Cioreşti, r. Nisporeni,  a avut loc ultimul sunet, la care a participat  şi preotul paroh, Ieromonahul SILUAN (Telechi). Sfinţia sa, prin cuvîntul său de învăţătură, a chemat învăţăceii şi mici şi mari, să desfăşoare o odihnă activă, rodnică şi plină de realizări frumoase, atît educaţional cît şi spiritual. Combinaţia celor două, părintele paroh a propus chiar personal, să se implice în perioada de odihnă a copiilor, oferind  tuturor doritorilor posibilitatea, de a desfăşura  pe parcursul verii, o lucrare de ascultare  în cadrul parohiei şi mai ales în cadrul radioului „Cultura Divină” ce cuprinde 3 fregvenţe, r. Nisporeni 102.9 fm;  r. Călăraşi 87.8 fm  şi localitatea Cioreşti în parohia în care activează 101.5 fm.

Părintele paroh, a mai accentuat că: tot lucrul bun, trebue făcut spre slava Lui Dumnezeu, iar ascultarea sîrguincioasă, ce o vom înfăptui cu dragoste, chiar va fi răsplătită cu frumoase surprize, ce au caracter educaţional spiritual:  Excursii la mănăstiri, competiţii culturale, lecturi, odihnă în sînul naturii şi multe alte activităţi de bun folos celor doritori de un altfel de vacanţă.

Cuvîntul preotului  paroh, a fost întîmpinat cu mare bucurie şi intuziasm, ceea ce ne face încă odată de a ne convinge, că pentru un bun credincios şi vremea de odihnă se face spre slava Lui Dumnezeu şi bucurie în  Domnul.

De aceea, ultimul sunet ne chiamă de fapt, să auzim viața altfel.