Desfășurarea Festivalului Cântecului Pascal – Ungheni 2017

Întrucât ne apropiem de periada Sărbătorilor Pascale, vineri, 7 aprilie 2017, în a doua jumătate a zilei, în incinta Liceului Teoretic „M. Eminescu” din or. Ungheni, s-a desfășurat Festivalul Cântecului Pascal. Această frumoasă activitate cultural-spirituală, a avut loc la inițiativa Direcției de Învățământ a raionului Ungheni în colaborare cu Episcopia de Ungheni și Nisporeni. Astfel, prezent la Festival, cu binecuvântarea Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, a fost și prot. Ștefan RÎMBU, Președintele Sectorului Eparhial Relații Culturale, care a fost și membru al juriului, dimpreună cu Dna Galina GRIȚCO, șefa secție PEM din cadrul Direcției de Învățământ a Raionului Ungheni și Dna Tatiana LAZĂR, specialist principal pe învățământ, tineret și sport, a aceiași Direcție.
După preselecția zonală a celor 34 de instituții, la Festival au participat, în faza finală, reprezentanți a 16 instituții de învățământ din orașul și raionul Ungheni, care prin prestația lor și-au arătat dragostea și atitudinea creștinească față de Sfânta și Luminoasa Sărbătoare a Învieri Domnului.
În cuvântul oferit, prot. Ștefan a salutat călduros și respectos prezența tuturor la această frumos și important Festival, exprimând cu toată sinceritatea gratitudinea atât față de organizatori, cât și față de participanți, pentru prestațiile deosebit de spectaculoase. Totodată a menționat că: „Prin prezență și participare ne aducem împreună un aport considerabil la valorificarea și promovarea unei părți din tezaurului spiritual-cultural. Astăzi, când vin din afară peste noi, tot felul de așa zise și pretinse tradiții și obiceiuri, este nevoie să ne opunem, atât Biserica, cât și instituțiile publice, acestei avalanșe pseudo culturală și spirituală. Or, prin mesajul cântecelor interpretate și prin prezența scenică în costum popular ați evidențiat arătând că mai frumoasă și mai importantă pentru noi nu este decât tradiția preluată de la buni-străbuni și pe care promovând-o vrem să o dăm generațiilor ce ne vor urma exact cum am preluat-o.”
La final, prot. Ștefan a oferit, cu multă gineriozitate, din partea Preasfințitului PETRU, diplome de gratitudine, organizatorilor principali Direcției de Învățământ, Tineret și Sport a raionului Ungheni, dar și tuturor instituțiilor participante, asigurându-i pe cei prezenți, că la edițiile ce vor urma, Episcopia își va face simțită mai din plin prezența.
În încheiere atât organizatorii, cât și participanții au adus sincere mulțumiri Episcopiei de Ungheni și Niporeni, pentru prezență, diplome, generiozitate și aportul ce-l adduce pe tărâmul cultural.