Activitate cultural-educațional-artistică pentru promovarea familiei la grădinița creșă-incluzivă „Guguță”, nr. 10, or. Ungheni

Joi, 29 martie 2017, în incinta grdiniței creșe-incluzive „Guguță”, nr. 10 din or. Ungheni, a avut loc o activitate cultural-educațional-artistică dedicată familiei. Scopul acestei activități, întreprinse la inițiativa Dn-ei Emilia CUCURUZAC, directorul instituției sus-menționate, a fost de a promova și a arăta importanța armoniei și conlucrării în familie pentru buna educare a copiilor. Pentru această activitate au fos alese câteva familii, care au copii în cadrul grădiniței, ca împreună, părinții și copiii, să arate celor prezenți abilitatea, armonia, dragostea și dibăcia comună în înfăptuirea unor lucruri.
Cu binecuvântarea Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, la această activitate a fost și prot. Ștefan RÎMBU, Președintele Sectorului Eparhial Relații Culturale, atât ca delegat din partea Episcopiei, cât și ca participant dimpreună cu familia sa.
La această activitate au fost prezenți oaspeți ca: Dna Valentina BULIGA, deputat în Parlamentul R.M.; Dna Galina GUZUN, Președintele Raionului Ungheni; Dnl Alexandru Ambros, Primarul Orașului Ungheni; Dna Iulia PANCU, Șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport a raionului Ungheni. Acești distinși oaspeți au reprezentat și juriul care au apreciat activitățile familiilor participante la concurs.
În cuvântul oferit prot. Ștefan a salutat călduros, din partea Preasfințitului PETRU, pe toți cei prezenți, aducând și cuvântul de apreciere organizatorilor acestei activități, prin care se aduce un aport în promovarea familiei tradiționale sub toate aspectele religios, cultural, educațional și social. Totodată prot. Ștefan a menționat importanța unor asemenea activități, asigurând grădinița că, și-n continuare Episcopia de Ungheni și Nisporeni, este deschisă spre colaborare și va contribui în măsura posibilităților la susținerea, încurajarea și înfăptuirea unor asemenea măsuri educaționale.
La final familiile participante au primit diplome de mențiune, cărți și daruri pentru copii, care au fost oferite cu multă generozitate de Președintele juriului, Dna Valentina BULIGA. De asemenea și Dnl Alexandru AMBROS a oferit participanților din partea Primăriei câte o medalie jubiliară.
În încheiere Dna Emilia CUCURUZAC a mulțumit respectuos atât juriului, cât și participanților. De asemenea și familiile participante și-au exprimat gratitudinea pentru invitație și organizare.