Parohia Hîrcești

Istoria bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din s. Hîrcești, r. Ungheni

 

Biserica „Adormirea Maicii Domnului”.

Localitatea: s. Hîrcești, r. Ungheni.

Anul înființării: 1760-1770 (biserică din lemn).

Preot paroh: Protoiereu Vasile DUMITRAȘ.

Slujiri arhierești (ultima):

Înconjurată de trei dealuri şi după spusele unor bătrâni, aflată pe locul unui fund de mare, comuna Hîrceşti a fost atestată pentru prima dată în anul 1568. Ea este situată în partea de Est a raionului Ungheni, la o depărtare de 45 km şi 95 km de capitala Republicii – Chişinău.

Închisă de trei dealuri şi doar cu o deschizătură spre s. Mânzăteşti – 2 km, la Sud cu râul Ichel – 2km, la Nord cu râul Cula – 3 km. La fel comuna Hîrceşti are ieşire la traseul Ungheni-Cornova.

Toată distanţa care desparte comuna Hîrceşti de celelalte localităţi este acoperită cu păduri care înfrumuseţează mult mai mult peisajul comunei.

Formată în a doua jumătate a secolului XVI, comuna Hîrceşti a cunoscut o dezvoltare destul de înaltă în toate domeniile vieţii. La fel o dezvoltare destul de înaltă a cunoscut populaţia şi în plan ideologic. În acest sens un rol important l-a jucat biserica.

Biserica comunei Hîrceşti este amplasată în centrul satului, puţin mai la Nord-Vest de primăria comunei.

Însă biserica din prezent nu îşi are începuturile odată cu constituirea şi atestarea comunei.

Prima biserică din satul Hîrceşti nu a fost situată pe locul prezentei.

Anul înfiinţării primei parohii din Hîrceşti nu poate fi precizat din lipsă de documente, însă din spusele bătrânilor prima biserică despre care se ştie sigur că a existat a fost zidită în anii 1760-1770. Aceasta a fost construită din lemn, lipită cu lut, văruită, acoperită cu şindrilă, într-un corp cu clopotniţa în formă de corabie. Aceasta era situată mai la Est de biserica actuală şi a fost păstorită pentru prima dată de parohul Toma BEJAN. Deoarece primul preot a fost Toma BEJAN (1797-1844) bătrânii consideră că ea a fost construită pe teritoriul moşiei lui BEJAN. Hramul primei biserici era în ziua Adormirii Maicii Domnului.

Prima biserică a satului Hîrceşti a fost distrusă în anul 1862. Până la distrugerea sa, biserica fost păstorită de câţiva parohi. Din 1824 până în 1847 biserica a fost păstorită de Eremia ARONOV. După aceasta în fruntea bisericii s-a aflat fiul primului ctitor Ştefan Toma BEJAN care a condus biserica din 1844 până în 1848. Din 1844 biserica a fost păstorită de doi parohi. După părerea unor bătrâni, Ştefan Toma BEJAN a ocupat funcţia de paroh de la data morţii tatălui său, deoarece de la 1827 până la 1844 la fel au fost doi parohi. Conform acestei variante putem realiza că avea loc întemeierea unei dinastii de preoţi – dinastia preoţilor din familia BEJAN.

Dacă considerăm preoţii din familia Bejan ca dinastie, atunci ultimul reprezentant al acestei dinastii a fost parohul Dumitru Toma BEJAN, fiul lui Toma BEJAN şi fratele mai mic a lui Ştefan Toma BEJAN. Acesta a condus biserica din Hîrceşti doar un an – din 1848 până în 1849.

Din 1849 biserica a fost condusă de un alt paroh numit Constantin HANDRABUROV (1848-1855).

Un alt preot a fost Constantin FILIPOVICI, care a păstorit biserica din 1855 până în 1856.

Următorul paroh al bisericii comunei Hîrceşti a fost Ioan LUNGU care a fost capul bisericii până în 1889. Pe timpul acestuia a fost distrusă prima biserică.

Însă distrugerea primei biserici nu a însemnat încheierea vieţii ideologice a comunei.

Concomitent cu distrugerea primei biserici a început construirea unei noi biserici, pe locul unde se află şi prezenta. Ea a fost finisată în 1872 cu acelaşi hram – Adormirea Maicii Domnlui.

Clădirea bisericii este din piatră în stil bizantin, într-un corp cu clopotniţa la faţada de Vest pe unde este intrarea.

Biserica este în formă de corabie dreptunghiulară din care se ridicau două turnuleţe. Turnuleţul care se ridică deasupra altarului este foarte mic şi orb. Interiorul bisericii este împărţit în trei părţi: pridvorul, naosul şi altarul.

Pridvorul era compus din pridvorul propriu-zis şi două camere ce servesc pentru alte scopuri. În una din camere, ca şi în prezent, se păstrează toate actele existente, iar în camera a doua se păstrează toate podoabele necesare pentru ritul de înmormântare.

Din pridvor se pătrundea în naos, iar mai apoi în altar.

Aceasta era structura bisericii care s-a păstrat de pe timpul lui până în prezent. Următorii doi preoţi n-au avut un rol atât de important pentru biserică. Ei au intrat în istoria bisericii doar ca simpli slujitori. Aceştia au fost Evgraf MATEEVICI care a slujit din 1889 până în 1904 şi Nicolae PEREVICI care a condus biserica din 1904 până în 1907.

Un alt slujitor al bisericii care a avut un rol destul de mare în dezvoltarea religiozităţii a fost Alexandru PRODAN. Pe parcursul aflării sale în biserica din Hîrceşti, adică pe parcursul a 15 ani, din 1907 până în 1922 el a contribuit la ridicarea religiozităţii şi a culturii generale. La fel el sa remarcat prin predarea religiei în şcoală. Datorită surselor existente putem observa că deja la începutul secolului XX religia constituia o disciplină de bază în şcoală. În şcoala din Hîrceşti religia a fost introdusă ca disciplină pe timpul lui Alexandru PRODAN.

Următorul paroh al bisericii din comuna Hîrceşti a fost Agecaer LIMENOVSCHI. Începând cu anul 1922 şi până în 1944 biserica a fost condusă de un preot de origine poloneză. Biserica a reuşit să înscrie progrese îndeosebi la începutul anilor ’40 al secolului XX când în țară se crease o situaţie dificilă pentru biserică şi viaţa religioasă.

Dacă până la această perioadă biserica din comuna Hârceşti era frecventată de populaţia din satele vecine de la o distanţă de până la 10 km, atunci în perioda celui de-al doilea război mondial, biserica era frecventată de aproape toată populaţia judeţului, deoarece biserica din Hîrceşti a avut o soartă diferită decât celelalte biserici ale judeţului. Dacă celelalte biserici ale judeţului au fost închise, atunci biserica din Hîrceşti a continuat să funcţioneze. Biserica a fost lovită de proiectele de artilerie, pereţii şi acoperişul au fost ciuruite de gloanţe şi schije. După izgonirea naziştilor, credincioşii întorşi la locurile lor, au adunat toate obiectele bisericeşti.

După retragerea fascistă biserica a început să fie păstorită de către Preotul Tudor PAPUC (în perioada – 1945-1987). Sub persoana lui Tudor PAPUC s-a refăcut biserica în întregime. S-au făcut icoanele care lipseau şi uşile diaconeşti. Iconostasul a fost reînnoit. În biserică au fost aduse icoane noi. Biserica posedă toate obiectele necesare cultului, vase sfinte, cruci, veşminte. La fel biserica a fost dotată şi cu o clopotniţă. Clopotniţa era alcătuită din trei clopote: două de mărime mijlocie, crăpate, iar cel mic în stare bună, turnat la Iaşi încă în 1807.

După ce biserica a fost refăcută, ea a început a activa pe deplin în timpul păstoririi Preotului Tudor PAPUC. Însă, această stare de lucruri n-a putut să dureze până în prezent deoarece un incendiu nemilos a distrus tot ce se înfăptuise până atunci.

În vara anului 1982, după 37 de ani de la refacerea bisericii, în podul bisericii a izbucnit un incendiu. Biserica existentă până atunci a ars până la temelie. Toate cele trei clopote existente s-au topit.

În 1985 s-a început reconstruirea bisericii, care a durat 2 ani. După reconstruire biserica şi-a căpătat forma sa iniţială, însă în loc de două cupole s-a contruit trei.  Cel care se ridica deasupra altarului este mic, iar celelalte două mai mari şi cu geamuri.

După reconstruirea bisericii şi reintrarea ei în ritmul normal de activitate parohul Tudor PAPUC s-a retras. Fiind orginar din satul vecin – Mânzătești, acesta s-a retras la baştină unde a mai trăit 10 ani.

Această remarcabilă faţă bisericească a parohiei Hîrceşti, după 42 de ani de activitate dedicată bisericii s-a stins din viaţă la 18 mai 1997 şi a fost îngropat în satul său de baştină.

După retragerea parohului Tudor PAPUC biserica a fost păstorită timp de un an de părintele Gheorghe BOSTANIUC (1987-1988).

După aceasta a urmat parohul Serghei GALIŢ. Pe timpul acestuia în biserică au fost reinstaurate clopotele, în număr de patru, aduse de la Voronej (Rusia).

Din anul 2003 și până în prezent paroh al bisericii este Protoiereul Vasile DUMITRAȘ.

 

Contacte:

Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, s. Hîrcești, r. Ungheni.