Parohia Bușila

Istoria bisericii „Sf. Arh. Mihail și Gavriil din s. Bușila, r. Ungheni

 

Biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavriil.

Localitatea: s. Bușila, r. Ungheni.

Anul înființării: 1828.

Preot paroh: Preot Vitalie NICHIFOREAC.

Slujiri arhierești (ultima): 17 februarie 2018.

 

Biserica cu hramul „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil” este situată în centrul satului Buşila, pe una din cele 5 pante pitoreşti ale satului.

Mărturii privind locaşul de închinare din Buşila datează din anul 1828. Ctitor primar al bisericii este considerat boierul BUŞILĂ, care a înălţat acest sfânt locaş în anul 1828.

Biserica armonios construită, are zidurile din piatră, groase de circa un metru şi este în formă de treflă. Deasupra pridvorului este contruită clopotniţa dotată cu 2 clopote mari şi unul mic, pe care se găsesc înscripţii ce vorbesc despre anul înălţării acestui locaş sfânt şi numele vechi al satului – Stângeneni.

La biserică activa un cor compus din enoriaşi ai parohiei. Conform unor registre, în perioada interbelică aici a păstorit începând cu anul 1920, Preotul paroh, Anatolie BUTUC, iar dascăl în perioada aceasta este Vasile ANTONOVICI. Ambii au slujit la biserică şi în anii 30 ai secolului trecut.

Slujitorii bisericii ţineau cu regularitate evidenţa activităţii parohiei. Începând cu anul 1876 în biserică se păstrau în ordine copiile de pe cărţile matricale. Au fost găsite cărţi de venituri şi cheltuieli privind sumele obţinute de pe urma vânzării de lumânări şi alte cheltuieli bisericeşti.

Biserica avea şi o bogată bibliotecă. Conform unor rapoarte biserica din satul Buşila cuprinde aproape 400 exemplare de cărți bisericești, 350 dintre care erau editate în limba română. Totodată în biserică erau suficiente cărţi pentru slujbe religioase, tipărite deasemenea în limba română.

În anii prigoanei comuniste ate biserica a fost închisă. Multe bunuri au fost arse, doar unele din ele au fost salvate şi păstrate la săteni. În acest timp a servit drept încăpere pentru păstrarea unor bunuri materiale.

În vara anului 1989 sfântul locaş a fost redeschis, avându-l ca paroh pe Preotul Vasile. În anul 2000, cu ajutorul enoriaşilor, biserica a fost reparată în totalitate, în exterior tencuită, i-a fost alipit un mic pridvor, în interior pictată. În anii 1994-2017 paroh al bisericii a fost Protoiereul Mihail DONOAGĂ. În prezent paroh al acestei biserici este Preotul Vitalie NICHIFOREAC (din 22 noiembrie 2017).

 

Contacte:

Biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavriil”, s. Bușila, r. Ungheni.