Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat stareței Mănăstirii Hîncu, Egumenei PARASCHEVA (Cazacu), cu ocazia zilei de naștere

 

 

                                                                  Preacuvioasă Maică Stareţă!

În această zi binecuvântată și semnificativă, pentru Preacuvioșia Voastră, am frumosul și creștinescul prilej, de a vă adresa, din numele meu personal, cele mai sincere și calde cuvinte de felicitare și urări de bine, cu ocazia omagierii anilor de viață.

Cunoscându-vă a fi, prin viața călugărească, consacrată în totalitate, slujirii lui Hristos și Bisericii Sale, avem buna nădejde în Mila lui Dumnezeu, că Vă v-a întări cu puterea și Harul de Sus, să fiți în toți ceilalți ani ai vieții, dedicată slujirii lui Hristos și aproapelui, cu aceeași dragoste și devotament, ca până acum.

La acest popas aniversar, Vă doresc, să fiți și mai departe, sîrguincioasă în lucrarea faptelor bune; să fiți înzestrată, ca și până acum, cu darurile Sfântului Duh; talanții care îi aveți din belșug, să-i îmulțiți cu toată dărnicia, spre Slava Celui de Sus.

Rugăm pe Bunul Dumnezeu, ca, anii pe care o să vi-i dăruiasă, să fie plini de binecuvântări cerești, de har, sănătate, puteri duhovniceși și ajutor divin. Pe treptele vieţii, Hristos să vă fie sprijin şi călăuză, iar Preacuvioșia Voastră, să-I fiţi bucurie şi câştig.

Nu vă doresc doar tradiționalul „La mulți și fericiți ani!”, ci vă doresc mai mult decât atât, să aveți parte de veșnicie, pe care să începeți a o trăi, așa cum ne-a poruncit Hristos „din această viață”, alături de cei pe care Dumnezeu, prin Atotștiința Lui, vi i-a încredințat să-i călăuziți spre Împărăția Cerească.

Cu arhierești binecuvântări, profundă preţuire şi dragoste creştinească

+ PETRU +

Episcop de Ungheni şi Nisporeni