Cinul tunderii în Sfânta și Marea Schimă a Egumenei GHEORGHIA, stareța Mănăstirii Vărzărești

Monahul adevărat – spune părintele Emilianos Simonopetritul – nevoindu-se din dragoste față de Hristos și împlinind cu smerenie sfintele porunci, niciodată nu se mulțumește cu starea sa, oricât de bună nu ar fi, ci tinde spre mai multe, dorindu-și o stare mai înaltă de nevoință și osteneală monahală. De aceea, unii monahi, cu binecuvântare, se zăvorăsc, alții merg în pustie, iar alții primesc marele chip îngeresc în Schima Mare. Se bucură Hristos – spune acelaș părinte – când vede monahi hotărâți de a-l urma prin cele mai înalte forme de nevoință monahală.
Astfel, sâmbătă, 18 martie 2017, cu binecuvântarea Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, la cererea înaintată și cu îngăduiala obștii monahale, Egumena GHEORGHIA (Plăcintă), stareța Mănăstirii Vărzărești, a primit tunderea în Sfânta și Marea Schimă. La această slujbă, au participat întreaga obște a mănăstirii, starețele mănăstirilor din cuprinsul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni și Arhimandritul CHIRIL (Braguța), Președintele Sectorului Eparhial Mănăstiri și Viață Monahală.
Cinul tunderii în Schima Mare, a fost săvârșită de către Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni. Până la acest moment, cuvioasa maică stareță a purtat numele GHEORGHIA, în cinstea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință, iar după primirea Sfântului și Marelui Chip Îngeresc, prin Schima Mare, v-a purta numele de Schiegumena GHEORGHIA, în cinstea sfântului Cuvios Gheorghe de la Sinai  (6/19 aprilie)
După oficierea cinului tunderii în Schima Mare, Preasfinția Sa, a ținut un cuvât de învățătură, vorbind mai întâi de credința, răbdarea, smerenia, dragostea și ascultarea cuvioasei maicii starețe, virtuți prin care, Preacuvioasa maică stareță, s-a evidențiat în cei peste 25 de ani, de viețuire monahală. Totodată, Preasfinția Sa, a sfătuit părintește, cu cuvinte de învățătură mângâitoare și de întărire pe noua „logodnică a lui Hristos”, menționând: „Preacuvioasă maică, anevoioasă este calea schimniciei, dar și plină de bucurie duhovnicească și de răsplată veșnică. Sfântul Ioan Scăraru ne spune: să nu vă sperie povara, care ați luat-o; să nu vă întristeze osteneala căii, pe care începeți a o parcurge; să nu vă tulbure nici gândul că, veți întîlni multe ispite, ci cu mintea și cu inima la Hristos ațintiți să fiți, El vă va întări; El vă va ușura povara; El vă va da putere să biruiți ispitele și, tot El vă pregătește mare răsplată în Împărăția Sa. Întreaga viață monahală trebuie să fie caracterizată de cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Ținta mea este Hristos”, dar cu atât mai mult din momentul îmbrăcării Schimei cele Mari, aceste cuvinte să fie vii în viața cuvioșiei voastre. Părintește vă doresc, să fiți întărită de Harul lui Dumnezeu, ca să puteți cu aceeași râvnă și dragoste, ce ați îmbrăcat haina Schimei Mari, să o aveți și în împlinirea făgăduinților ce le-ați făcut în fața lui Hristos și a Sfinților Săi Îngeri ce vă vor fi martori la Ziua Cea de Apoi”.
Preacuvioasa maică stareță, Schiegumena GHEORGHIA, este rod al unei familii foarte credincioase, care și-a închinat viața slujirii lui Hristos prin monahism. Astfel, mama cuvioasei maicii starețe, monahinia ELEONORA, a fost viețuitoare a sfintei Mănăstiri Vărzărești, fiind pildă de trăire duhovnicească. Iar tatăl, cunoscutul duhovnic și povățuitor de suflete, spre mântuire, Arhimandritul SERAFIM, a fost cel cu care cuvioasa maică stareță, a ostenit cot la cot, pentru revigorarea vieții monahale, după redeschidere din 1994 a Sfintei Mănăstiri Vărzărești. Spre sfârșitul vieții părintele SERAFIM a îmbrăcat și el haina monahală a Schimei celei Mari, primind numele în cinstea cuviosului Iov de la Poceaev, devenind, Schiarhimandritul IOV.