Un an de la debutul Revistei „Călăuza Monahală” şi apariţa celui de al 5-lea număr al revistei, dedicat Mănăstirii Hârjauca

Exact cu un an în urmă, pe site-ul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni, se aducea la cunoştinţă despre debutul revistei „Călăuză Monahală”, apariţie editorială dedicată nevoitorilor obştilor monahale. Acum, iată-ne cu ajutorul lui Dumnezeu, ajunşi la un an de zile de la debut, deja cu al 5-lea număr al revistei.

Astfel, vă informăm că Revista „Călăuza Monahală” apare din iniţiativa, cu binecuvântarea şi străduinţa Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, ca urmarea grijii arhiereşti, dar şi a dragostei părinteşti pe care Preasfinţia Sa o poartă faţă de nevoitorii obştelor monahale a Sfintelor Mănăstiri din cuprinsul Episcopiei noastre şi nu numai. Şi, e de remarcat în mod deosebit, că această revistă este unica de acest fel în ţara noastră.

Aşa cum s-a informat la debut, respectiva revistă apare trimestrial, cuprinzând în sine articole cu învăţături, sfaturi şi poveţe pentru monahi şi ascultători de mănăstire. Toate aceste învăţături apar sub directa supraveghere a Preasfinţitului PETRU, în următoarele rubrici:

  1. Cuvântul Arhipăstorului – articole, predici şi safturi ale Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni;
  2. Patericul – învăţături şi sfaturi din patericul: Egiptean, Athonit, Sinait, Georgian şi altele;
  3. Vieţile Sfinţilor – vieţi ale diferitor sfinţilor;
  4. Istoria la zi – istoria mănăstirilor;
  5. Învăţăturile Sfinţilor – învăţături şi sfaturi pentru viaţa monahală ale Sfinţilor Părinţi;
  6. Povestiri şi tâlcuiri – relatări duhovniceşti ale monahilor şi despre monahi; tâlcuiri scripturistice;
  7. Scrieri eshatologice – articole, scrieri şi învăţături ale Sfinţilor Părinţi despre sfârşitul lumii şi semnele vremurilor din urmă;
  8. Întrebări şi răspunsuri – diferite întrebări duhovniceşti şi răspunsuri ale Sfinţilor Părinţi.
  9. Rugăciuni – diferite rugăciuni, către Dumnezeu, către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, către sfinţi;

Prin binecuvântarea Preasfinţiei Sale, fiecare număr al revistei este didicat unei mănăstiri din cuprinsul canonic al Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni. Astfel, acest al 5-lea număr apărut deja, este dedicat Mănăstirii Hârjauca, cuprinzând cu precădere relatări despre istoria acestei mănăstiri, de la întemeiere până în prezent, dar şi alte lucruri despre viaţa acestei obşti monahale, din materiale pregătite, dar şi dintr-un amplu interviu oferit de Arhimandritul KIRIL (Braguţa), actualul stareţ al Mănăstirii Hârjauca.