Din Activitatea Sectorului Eparhial, Învăţămînt Religios şi Cahetizare

Marţi, 22 noiembrie 2016în  Instituţia Publică Gimnaziul Negurenii Vechi, raionul Ungheni,  s-a desfăşurat seminarul raional la disciplina “Religia” după următorul program:

08:55-9:00 – înregistrarea participanţilor

09:10 – 09:25 – cuvînt de iniţiere

Prepeliţă Corneliu ,specialist principal

Pancu Profirie, manager

Activităţi demonstrative:

  1. Lecţie publică (clasa a -V-a) Subiectul: “Blîndeţea împotriva mîniei”

profesor :Mişcari Svetlana

  1. 10:50-11:30 -Activitatea în atelier
  2. Activitatea extracuricurriculară: “Suflet de creştin la vatra satului”

Concluzie:S-au prezentat toţi profesorii de religie atît slujitorii cît şi cei laici.Lecţia a atins obiectivele propuse ,demonstrînd profesoara de religie  profesionalismul său  prin diversele metode aplicate la oră, fiind încununat seminarul cu o activitate extracurriculară de succes.La dezbatere toţi s-au pronunţat mulţumiţi.Specialistul principal al Direcţiei Educaţie Ungheni Prepeliţă Corneliu a fost profund impresionat de activitatea ce s-a desfăşurat şi la final a inmînat certificate  tuturor profesorilor de religie, iar moderatoarei (preoteasa ) Svetlana Mişcari certificatul cu durata stagiului de formare de 30 ore.

Preotul Andrei Ursoi  a  adus la cunoştinţă mesajul de felicitare a Preasfinţitului Petru Episcop de Ungheni şi Nisporeni  cu evenimentul ce s-a desfăşurat în  instituţia sus numită şi grija părintească pe care o are pentru  continuitatea  disciplinei “Religia”,oferind pentru toate sincere mulţumiri,binecuvîntări părinteşti,succese şi realizări frumoase pentru viitor.La final peotul Andrei Ursoi a mulţumit directorului instituţiei şi întregii administraţii şcolare şi tuturor celor implicaţi în seminarul petrecut,inclusiv preotului comunei Negurenii Vechi,prot. Dimitrie Mişcari pentru călduroasa primire şi ospitalitate a celor invitaţi la  seminar.