Catedrala Episcopală în cinstea Icoanei Maicii Domnului de la Hîrbovăţ la Finele primei etape de construcţii

Din negura timpurilor, poporul nostru binecredincios a adus laudă lui Dumnezeu înălţând faimoase biserici şi mănăstiri în cinstea sfinţilor, prin care s-a proslăvit numele Său. Fie că erau vremuri de pace şi belşug, fie că erau de restrişte şi război, înaintaşii noştri zideau sfintele lăcaşe cu dragoste şi nădejde întru Cel de Sus.
Astfel şi Eparhia de Ungheni şi Nisporeni, întru slava lui Dumnezeu şi întru continuarea frumoasei tradiţii strămoşeşti, a iniţiat construcţia complexului Catedralei Episcopale „Icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni de la Hârbovăţ” în oraşul Ungheni, care se doreşte a fi încă o perlă la cununa Ortodoxiei din Ţara noastră, precum şi un loc de căpătare a liniştii şi împăcării sufleteşti.
Astfel la data de 6 decembrie 2014, cînd Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte pe Sfântul Binecredincios Mare Kneaz Alexandru Nevski, după oficierea Slujbei Praznicale, Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni înconjurat de un sobor impunător de preoţi şi diaconi a citit rugăciunea la începutul lucrărilor de construcţie, stropind cu Apă Sfinţită locul viitoarei Catedrale.
De atunci pînă în prezent cu stăruinţa Preasfinţiei Sale sa lucrat intens la groapa de fundaţie, ca astăzi să ne bucurăm de finalul primei etape de construcţie, cerem şi în continuare sfintele rugăciuni şi ajutorul oamenilor de bună credinţă ca lucrările de construcţie a Catedralei să fie aduse la bun sfîrşit.