MESAJ DE FELICITARE ADRESAT PĂRINTELUI ARHIDIACON DOMETIAN (REDCO), SECRETARUL PREASFINŢITULUI PETRU, CU OCAZIA ZILEI DE HIROTONIRE

Preacuvioase şi mult stimate Părinte Arhidiacon,

Ziua de 8 septembrie ne oferă deosebitul prilej de a Vă adresa sincere cuvinte de felicitare cu ocazia zilei de hirotonire în treapta de diacon a Preacuvioşiei Voastre.

Deja mai bine de un deceniu, 14 ani, Sfinţia Voastră Vă consacraţi puterile slujirii Sfintei Biserici a lui Hristos. În acest răstimp V-aţi recomandat ca un devotat slujitor al altarului şi sârguincios nevoitor monastic. Fiind Secretarul Arhiereului, cu jertfelnicie îndepliniţi toate ascultările binecuvântate de către Arhipăstorul nostru, Preasfinţitul Episcop PETRU.

La această aniversare de 13 ani de slujire la sfîntul prestol, Vă dorim, dragă Părinte, din tot sufletul, sănătate şi putere fizică deplină, multă vigoare duhovnicească pentru a izbuti depăşirea tuturor provocărilor şi ispitelor lumii.

De asemenea, considerăm că puterea credinţei, dăruirea de sine pentru cele sfinte, dar şi cumsecădenia, perseverenţa şi onestitatea vor rămâne particularităţi esenţiale ale personalităţii  Preacuvioşiei Voastre.

La mulţi şi binecuvântaţi ani şi toţi în lumina Celui Preaînalt!

Cu deosebită stimă şi profundă consideraţiune,

Colaboratorii Direcţiei Eparhiale Ungheni