A avut loc conferinţa dedicată părintelui Sofronie SAHAROV, la Iaşi

Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, prin strădania şi iniţiativa chiriarhului Înaltpreasfinţitului TEOFAN, a organizat anul acesta a  V-a ediţie a Colocviului Internaţional „Întâlnirea cu duhovnicul”, dedicată Părintelui Sofronie SAHAROV. Astfel, a fost programat ca în perioada 13-15 noiembrie, 2016 la Iaşi şi Mănăstirea Neamţ, să se desfăşoare conferinţe cu invitaţi de seamă din România, Grecia, Marea Britanie şi Franţa; ierarhi, preoţi, călugări şi teologi laici care l-au cunoscut şi au întreţinut o corespondenţă sau o legătură duhovnicească cu marele duhovnic şi trăitor al adevărului evanghelic, Arhimandritul Sofronie SAHAROV (1896-1993), ucenicul Cuviosului Siluan Atonitul, marele nevoitor al secolului XX, din Muntele Athos.

Deschiderea oficială a respectivului Colocviu a avut loc în după-amiaza zilei de 13 noiembrie, la Centrul de conferinţe Agora din Iaşi. Organizatorii conferinţei, în virtutea colaborării ce o are cu Episcopia de Ungheni şi Nisporeni, prin Sectoarele Eparhiale Activitate Pastorală pentru Tineret şi Relaţii Culturale, i-a oferit acesteea invitaţie pentru a lua parte la respectiva conferinţă. Astfel, cu binecuvîntarea Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, la această inedită şi impresionantă conferinţă a fost prezent şi prot. Ştefan RÎMBU, preşedintele Sectorului Eparhial Relaţii Culturale.

La această conferinţă internaţională, mai întîi a fost prezentat un material video cu o relatare succintă a vieţii Părintelui Sofronie SAHAROV, apoi a urmat cuvântul de deschidere al părintelui decan Ion VICOVAN, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași și cuvântul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului TEOFAN, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Iar după aceasta au conferenţiat binecunoscutul, pentru cărţile şi lucrările sale cu o Teologie Dogmatică şi Pastorală profundă, Înaltpreasfinţitul Părinte Ierotheos Vlachos, Mitropolit de Nafpaktos (Grecia), şi cunoscutul nevoitor din Munţii Apuseni, ieromonahul Rafail Noica (România). Atît Înaltul Ierotheos, cît şi părintele Rafail, fiind ucenici direcţi ai părintelui Sofronie SAHAROV, sunt consideraţi cei mai autentici fii duhovniceşti ai marelui duhovnic, iar prin urmare cei mai în măsură să reflecteze şi să scoată in evidenţă învăţătura şi trăirea în duhul Sfinţilor Părinţi, a părintelui Sofronie.

Menţionăm în mod deosebit că la acestă conferinţă au fost prezenţi peste 2.000 de oameni, iar impunătoarea sală a devenit arhiplină şi neîncăpătoare pentru mulţimea de credincioşi dornici să afle de la părinţii purtători de duh, cuvinte duhovniceşti, de întărire şi mîngîiere în aceste vremuri de restrişte şi încercări ale credinţeie. Chiar dacă întreaga conferinţă a ţinut mai bine de patru ore şi jumătate, totuşi miile de oameni nu se dădeau duşi, şi ar mai fi stat să sorbească pentru întărire sufletească, cuvinte pline de duh şi înţelepciune patristică a celor doi conferinţiari, care au redat în cel mai teologic mod frînturi din învăţătura şi trăirile isihaste ale părintelui Sofronie SAHAROV.

În încheierea conferinţei prot. Ştefan, a oferit Mitropolitului Ierotheos, din partea Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, în semn de recunoştinţă şi apreciere pentru munca şi activitatea cărturărească a Înlatpreasfinţiei Sale, un buchet de flori şi o carte ilustrată prin care este prezentat spre a lua cunoştinţă Înlatpreasfinţia Sa de activităţile şi viaţa bisericească din cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni, fapt pentru care Înaltpreasfinţitul Ieritheos în semn de recunoştinţă a mulţumit Preasfinţitului PETRU, dorindu-i sănătate, putere şi ajutor de la Dumnezeu în păstorirea arhierească a Preasfinţiei Sale.

La final prot. Ştefan a adus sincere mulţumiri Înaltpreasfinţitului TEOFAN, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, pentru privilegiul de a fi invitaţi la această deosebită conferinţă.