Înțelegerea dintre femeie și bărbat este temelia bunăstării şi înţelegerii din întreaga lume

În ultima vreme asistăm la tot felul de lucruri şi acţiun în societate, care ne bulversează şi de foarte multe ori crează un haos ce ne desplace şi nu ne convine, creîndu-ne un disconfort emoţional şi material. Cu siguranţă că putem găsi o sumedenie de cauze pentru tot acest haos care pare în ultima vreme să ia proporţii. Dar este o cauză care, chiar dacă nu este socotită de fapt, pricinuieşte cel mai mult neorânduială în întreaga lume. Şi aceasta este neorânduiala din familii, care de foarte multe ori sfârşeşte prin divorţ.

Fără a mai cerceta statisticile, vedem foarte clar că mediul familiar se află într-un declin, datorit acţiunilor şi lucrurilor greşite întreprinse între bărbat şi femeie, cei care sunt piatra şi cimentul unui cămin familiar. Ca să înţelegem mai bine care e cauza acestui fenomen nedorit, şi cum ar putea să fie rezolvat, vom aduce câteva învăţături cu sfaturi lămuritoare din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur. Iată ce spune acest sfânt în legătură cu subectul discutat de noi:

„Femeia să nu aibă nimic mai de preț decât bărbatul ei, iar bărbatul să nu aibă nimic mai de dorit decât femeia sa. Înțelegerea dintre femeie și bărbat ține viața noastră, a tuturor. Ea ține lumea toată. După cum dacă se clatină temeliile, se dărâmă toată casa, tot așa, dacă se răvășesc căsniciile, se strică toată viața noastră. Căci, lumea e făcută din cetăți; cetățile din case; casele din bărbați și din femei. Dacă intră cearta între bărbat și femeie, a intrat cearta în case, iar dacă sunt tulburate casele, atunci se tulbură și cetățile; iar dacă cetățile sunt frământate, atunci, neapărat, întreaga lume e plină de tulburare, de război și de ceartă. De aceea, Dumnezeu nu iubeşte nici nerturile din familii, dar cu atât mai mult despărţirile, căci ne spune Scriptura: Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu dispartă (Mat. 19, 6)”.

De sigur că mulţi, mai ales bărbaţii, căci ei se socot cei mai „năpăstuiţi” ar zice că se ajunge la certuri şi neînţelegeri, deoarece soţiile lor au prea mari pretenţii de la ei şi nu pot să le îndeplenească toate mofturile şi dorinţele, iar ca urmare se ajunge la certuri şi divorţuri. Şi la această nelămurire ne răspunde Sfântul Ioan Gură de Aur zicând:

„Mă vei întreba: ce să fac dacă femeia e certăreață, cheltuitoare, dornică de lux, dacă are și alte nenumărate cusururi? Îndură-le pe toate curajos, cum a făcut şi Domnul Hristos! N-o lăsa din pricina cusururilor ei, ci îndreaptă-i defectele toate prin dragoste şi răbdare. De aceea ești capul ei, ca să știi să-i vindeci trupul. Trupul nostru nu-l despărțim de cap, oricât de multe răni ar avea! Să nu despărți nici tu femeia de tine! De aceea și spune fericitul Pavel: Așa sunt datori să-și iubească bărbații femeile, ca și trupurile lor. (Efeseni 5, 28)”

Dar ca să nu se creadă că doar bărbaţii poartă răspundere pentru toate neînţelegerile dintr-o familie, acelaş sfânt se adresează şi femeilor spunând: „Femeile, la rândul lor, au aceeași lege: Iubește-ți bărbatul, femeie, cum îți iubești capul! Cum îți cinstești capul, așa să-ți cinstești bărbatul! Știm câte bunătăți vin în casă când femeia se unește cu bărbatul! Știm câte rele vin în casă când nu se înțeleg între ei. Când bărbatul și femeia se ceartă între ei, nu-i poate bucura nimic: nici bogăția, nici copiii buni, nici mulțimea de copii, nici funcțiile înalte, nici puterea, nici slava sau cinstea, nici petrecerile și luxul, nici altă bunăstare”.

De aceea se cuvine, după cum spune şi o vorbă înţeleaptă: pentru a scăpa de buruiene şi spini, se cuvine nu doar să-i tăiem, ci să-i smulgem din rădăcini. Aşa şi noi, se cuvine să înlăturăm certurile şi neînţelegerile dintre noi şi astfel, va dispărea haosul şi neorânduielile din societate.

preot Ştefan RÎMBU