Felicitarea Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, cu ocazia Sfintei Învieri

Hristos a Înviat!

Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti

Prin Învierea Sa, Hristos a biruit păcatul și moartea, a stricat împărăția diavolului și a slobozit pe oamenii din robia păcatelor. Cunoaștem că orice biruință aduce bucurie, cu atît mai mult, Ziua Învierii ne copleșește sufletul de bucurie, deoarece sărbătorim cu toți, așa cum auzim în cântarea solemnă la canonul utreniei „omorârea morții, sfărâmarea iadului și începătura vieții veșnice.” În plinătatea acestei sfinte bucurii, îngăduiți-mi a vă adresa părintește sincere și călduroase cuvinte de felicitare, cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale.

Vă doresc tuturor să aveți parte de bucuria Învierii lui Hristos, iar această sfântă bucurie să fie prezentă în inima dumneavoastră totdeauna. Fie ca lumina acestor Sărbători Luminoase, să vă călăuzească pașii spre căi pline de smerenie, dragoste, blândețe, bunătate și spre toată fapta cea bună. Învierea Lui Iisus să vă  aducă în suflet și în familia dumnevoastră pace, împăcare, armonie, iertare şi iubire!

Hristos Cel Înviat, să vă învie toate simțirile duhovnicești, să vă dăruiască puteri sufletești și trupești, întru toate bună sporire, milă cerească și ajutor în toată osteneala cea bună pe care o faceți spre slava Sfintei Biserici, spre mântuirea sufletului, dar mai presus, spre cinstirea Bunului nostru Mântuitor, Hristos, „Cel ce cu moartea pe moarte a călcat şi celor din morminte viață a dăruit”.

Cu părintească dragoste în Hristos Domnul,

+ PETRU,

Episcop de Ungheni şi Nisporeni

 

Hristos a Înviat!!! Adevărat a Înviat!!!