Conducătorul din societatea să aibă o viaţă înfrumuseţată cu fapte bune

Astăzi (10 octombrie, s.n.-27 septembrie, s.v.) fiind ziua de pomenire a Sfântului Sfinţit Mucenic Antim Ivireanul, personalitate culturală şi eclesiastică remarcabilă de la sfârşitul sec. XVII, începutul sec. XVIII, e un bun prilej să luăm aminte la câteva învăţături ale acestui sfânt, care le spune conducătorilor societăţii. Aceste sfaturi, zicem noi, sunt bine-venite şi de mare folos, mai ales acum, în febra alegerilor locale, pentru cei care doresc a-şi lua pe umeri, deloc uşoară cruce, de a conduce o comunitate, fie ea rurală sau urbană.

Aceste câteva sfaturile care vor fi înşiruite mai jos, au fost scrise şi adresate de sfântul Antim, voevodului Ştefan Cantacuzino, domn al Munteniei în anii 1714-1716, într-o scrisoare intitulată „Sfătuiri creştine-politice”. Şi chiar dacă aceste sfaturi şi învăţături au fost adresate cu secole în urmă unei persoane concrete, totuşi ele sunt de o mare actualitate şi astăzi, întrucât contextul realităţilor sociale în care vieţuim nu este diferit de cel cu secole în urmă, dacă nu cumva mai anapoda.

Deci iată ce spune Sfântul Antim Ivireanul:

„Când noblețea și demnitățile se înfrumusețează cu știință, cu sfaturi și povățuiri, atunci acestea îl fac pe om înțelept, bine-văzut de către toți, lăudat și admirat în secole la rând. De aceea, Preaînălțate Domn, mai întâi de toate prin prevedere și blândețe să îți slăvești demnitatea ta, pe lângă celelalte virtuți cu care te-ai învățat.

Întâiul îndemn pe care ți-l dau, este să iubești, să cinstești și să-L lauzi pe Dumnezeu, Făcătorul tău și să ai întotdeauna în suflet frică de El. Nevoiește-te cât poți de mult ca să placi Făcătorului tău și rugăciunea ta față de El să fie însoțită de binefaceri. Să iubești pe toți supușii tăi, să-i iubești pe toți deopotrivă, atât pe străini cât și pe cei ai locului, fără să faci distincție între ei. Aruncă de la tine judecarea aproapelui și vorbirea de rău, iubește-ți supușii cu omenie. Supărare sălbatică să nu te cuprindă niciodată. Să fii cumpătat, blând și liniștit cu cei buni, după cum dorești să fii văzut și tu de către Dumnezeu. Să domnești, cât mai mult prin iubire și să nu aduci niciodată vătămare supușilor tăi! Să iubeşti casa lui Dumnezeu şi pe cât vei putea de des, să mergi în biserici de a te ruga, de ai mulţumi şi de ai cere ajutorul lui Dumnezeu.

Să te îngrijești de a-ți înfrumuseţa viața cu fapte bune. Gândește-te atent la faptele pe care vrei să le faci, privește-le ca într-o oglindă. Fă-te un exemplu bun și te luptă să faci, ca și strămoșii tăi, fapte frumoase. Să nu arăți niciodată nepăsare față de ai tăi, pentru ca nici ei să nu fie nepăsători când vine vorba de hotărârile tale. Să nu faci afaceri necugetate cât ești pe tron, ci să te sfătuiești întotdeauna cu cei care se tem de Dumnezeu. Fugi de îngâmfare și de slava deșartă, pentru că acestea îi alungă pe toți din societate. Să știi, fiul meu, că toate sunt trecătoare în această lume, nestabile, nesigure, pline de multe nevoi.

Silește-te să îi întreci pe toți în bunătate. Fiule, caută să-ți învingi mai întâi patimile, să fii blând și îndurător către supușii tăi! Fii un model, o lumină și un exemplu. Contribuțiile societății adună-le în pace, dacă dorești ca, în curând, să faci slăvită țara ta (şi oraşul – am zice noi pentru primari). Să Îl ai pe Dumnezeu drept ajutor și nu vei avea război niciodată. Fugi de iubirea de bani ca de o fiară, de mânie ca de ceva foarte sălbatic. Întotdeauna evită oamenii lingușitori, pe cei nedrepți, pe cei mincinoși și pe cei desfrânați, pentru ca să nu corupă toată societatea şi pe tine”.

Desigur că par grele sau chiar imposibil de îndeplenit unele sfaturi din cele de mai sus, dar e important să fie conformată viaţa şi activitatea unui conducător după aceste învăţături, căci astfel va deveni plăcut atât înaintea oamenilor, cât şi a lui Dumnezeu. Or, atunci când devii plăcut lui Dumnezeu şi Dumnezeu te ajută în realizarea planului de activitate şi a promisiunelor prin care ai câştigat s-au doreşti să câştigi încrederea celor care vor dori să le fii conducător şi să le reprezinţi interesele sociale, economice, dar şi cele morale şi spirituale. Nădăjduim că vor conşteintiza, conducătorii societăţii, importanţa acestor sfaturi adresate de un sfânt – Antim Ivireanul. Or, împlinind aceste sfaturi şi învăţături faci un bine nu doar societăţii pe care o conduci, ci ţie personal întâi de toate, căci vei deveni un om respectat şi vorbit doar de bine, faima căruia va dăinui peste veacuri.

Prot. Ştefan RÎMBU