Adevăruri despre 8 martie – pseodo sărbătoare cu conotaţii anticreştine

Fiecare început de primăvară ne aduce bucurie prin faptul că natura reînvie şi începe aş ţese frumosul său veşmânt verde. Dar totodată, fiecare început de primăvară, ne pune într-o încurcătură: ca şi creştini, să ţinem sau nu 8 martie? E o sărbătoare sau ba? Neclaritatea aparte, întrucât Biserica (și nu, numai) spune că, nu este bine să cinstim ziua de 8 martie, iar majoritatea societăţii susţine că trebuie sărbătorită această zi şi chiar e binevenită.

Orice eveniment comemorat sau zi sărbătorită, pentru ai înţelege semnificaţia și a vedea cât este de importantă și de necesară pentru noi, trebuie să-i vedem originele, când și mai ales, cum a fost instituită. Dar tot pe atât de important este să vedem cine sunt promotorii şi ce intenţii au avut atunci când s-a iniţiat o anumită sărbătoare. Dacă vom ţine cont de aceste criterii, vom fi surprinşi de ce aflăm, întrucât, multe lucruri ce ni se propun – sau chiar ni se impun – a fi ceva bun, au doar „ambalajul” frumos, dar nu şi conţinutul . Or, nu tot ce se prezintă atrăgător şi frumos, este bun şi importan în legătură cu ziua de 8 martie.

Nu va trebui să răsfoim mult paginile istoriei şi vom afla că, ziua de 8 martie s-a impus ca Zi Internaţională a Femeii sub influenţa socialismului american, şi la străduinţele insistente ale evreicii revoluţionare Clara Ţetkin. Căci în 1857, un grup de femei muncitoare la o fabrică de textile din New-York, au făcut o grevă, nemulţumite de anumite lucruri. Apoi au urmat şi alte greve după acest model, formându-se grupuri de femei revoluţionare, ce-și cereau drepturile. Ca în 1910 la Copenhaga (Danemarca), în cadrul Adunării Internaţionale a Socialiştilor, Clara Ţetkin să propuie instituirea unei zile internaţională a femeilor. Astfel, începând din anul următor, 1911, 8 martie a început să fie ţinută în acest sens.

Multe neadevăruri ascunde această zi şi ar fi bine să cunoaştem cu ce am fost minţii şi înşelaţi, ani de-a rândul, începând cu anii de şcoală sau chiar de grădiniţă. Eruditul scriitor şi critic literar Răzvan Codrescu spune: „E o minciună că „Ziua Femeii” este „internaţională”, întrucât ea nu este ţinută în toată lumea, ci doar în fostele state socialiste şi comuniste”. Iar teologul rus, diaconul Andrei Kuraev zice: „Ziua de 8 martie şi-a lăsat amprente, în special, în statele fostei URSS”.

E bine să ştim că, ziua de 8 martie, comunismul de altădată, a folosit-o în scop propagandistic, pentru a demonstra că numai în astfel de orânduiri sociale, adică numai în comunism, femeia era apreciată la adevărata ei valoare. De fapt, ei nu apreciau toate femeile, ci doar un tip de femei, pe cele revoluţionare, eroine, cele care prestau de multe ori muncă de bărbat etc.

De ce a fost aleasă, totuși, anume ziua de 8 martie, ca Ziua Femeii. Unii au zis că s-a ales această dată, deoarece revoluţia muncitoarelor din New-York, din anul 1857, cât şi-a altor revoluţii, au avut loc pe această dată. Însă diaconul Andrei Kuraev spune: „Clara Ţetkin dorea cu orice preţ, să reînvie printre mai multe popoare, sărbătoarea evreiască Purim. Iar în anul 1911 – când s-a instituit să se ţină ziua femeii – sărbătoarea Purim a căzut pe 8 martie”. Astfel, sărbătorind, ca şi cum Ziua Femeii, mulţi au început să ţină sărbătoarea evreiască Purim, chiar dacă neştiind.

Cei care nu cunosc ce este cu acest Purim, pot citi cartea din Vechiul Testament, Estera, de unde vor afla când, cum şi de ce a fost instituită această sărbătoare evreiască. Însă, trebuie să ştiţi că, Purim-ul, de la înfiinţare şi până în prezent, a deviat foarte mult de la normele iniţiale, întrucât s-a ajuns ca în această zi, să se săvârşească nu doar desfrâuri şi alte destrăbălări, ci chiar se fac şi omoruri, şi nu puţine.

Odată cu căderea „cortinilor de fier”, după anii 90, atât Biserica, cât și unii laici cu dreaptă judecată (nu doar din țara noastră), au încercat să facă puțină lumină în privința zile de 8 martie și să prezinte adevărurile istorice a acestei zile. Poate din acest motiv, în ultimii ani, mai ales în grădinițe și școli, ziua de 8 martie este numită Ziua Mamelor. Dar vedem aici ceva și mai dăunător. Oare mama, „ființa cea mai dragă și mai scumpă de pe pământ” cum spunea și G. Vieru, trebuie să fie ovaționată, cântată și felicitată doar într-o singură zi pe an? Mama, trebuie cinstită și iubită cel mai mult, şi-n toate zilele, după cum spune şi fericitului Augustin: „După Dumnezeu, cel mai mult îmi iubesc mama”. Dacă privim lucrurile, nu doar sub aspec teologic, ci psihologic, vedem că oamenii încă de mici sunt „educați” să cinstească și să iubească mamele, doar într-o singură zi. Oare vi se pare întâmplător, că în ultimul timp, tot mai multe mame au de suferit din cauza neascultării copiilor lor? Nu contează cum este numită această zi, ci scopul, intențiile și mai ales rezultatele.

Prin aceste scurte date și relatări, nu am căutat să vă lămuresc întru totul, cum stau lucrurile cu ziua de 8 martie. Ci, prin acest articol, doresc mai degrabă să vă provoc de a căuta cât mai multe materiale istorice, pentru a vă convinge singuri că, ziua de 8 martie, așa cum ne-a fost prezentată ani de-a rându, ascunde multe neadevăruri și prin urmare nu are nici o conotaţie creştină.

Prot. Ștefan RÎMBU