Totul se săvârşeşte de către Sfânta Treime împreună

Dumnezeu este Sfânta Treime. Treimea Cea de-o-fiinţă şi nedespărţită. De-o-fiinţă, adică o singură fiinţă, o singură fire. Treimea nedespărţită: niciodată Fiul nu S-a despărţit de Tatăl sau Duhul Sfânt de Tatăl sau de Fiul şi niciodată nu Se despart. Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh nu sunt trei dumnezei, ci un singur Dumnezeu, întrucât au o singură fire, dar nu numai din această pricină. Şi oamenii au o singură natură, o singură fire. Dar nu putem spune despre oameni că doi sau trei oameni sunt unul singur, oricât ar fi de apropiaţi şi de buni prieteni între ei.

Oamenii nu numai că au trupuri diferite, dar fiecare are şi voinţa lui proprie, gusturile lui, înclinaţiile lui. Oricât de asemănători ar fi uneori între ei oamenii, şi la trup, şi prin caracter, totuşi nu se poate ca totul să le fie comun, să aibă totul identic: pe când la Cele trei Persoane ale Sfintei Treimi totul este de obşte. Nemăsurata iubire a Tatălui faţă de Fiul, a Fiului faţă de Tatăl şi aceeaşi iubire dintre ei şi Duhul Sfânt face ca voinţa Lor şi toate lucrările Lor să fie comune. Ele au o singură voinţă, totul se săvârşeşte prin voinţa lor comună. De la ce îşi întoarce faţa Duhul Sfânt, de la aceea îşi întoarce faţa şi Tatăl. Ce iubeşte Fiul, aceea iubeşte şi Tatăl şi Sfântul Duh. Totul se săvârşeşte de către Sfânta Treime împreună.

Sfântul Ierarh Ioan Maximovoci

Predici şi îndrumări duhovniceşti