Tăcerea este maica rugăciunii

Tăcere este maica rugăciunii, păzirea focului, cercetarea gândurilor, strajă de către vrăjmaș, a plânsului temniță, prietena lacrimilor, zugrăvitoar al muncii, iscoditor al judecății, cel ce și-a cunoscut greșelile și-a stăpânit limba.
Cel ce este prieten al Tăcerii se apropie de Dumnezeu și în taină cu Dânsul vorbind se luminează de la El.
Cel ce a iubit liniștea și-a închis gura.