Sfaturi ale Sfântului Antim Ivireanu către Ștefan Voievod Cantacuzino, sau ce-ar trebui să rețină orice conducător

Când noblețea și demnitățile se înfrumusețează cu știință, cu sfaturi și povățuiri, atunci acestea îl fac pe om înțelept, bine-văzut de către toți, lăudat și admirat în secole la rând. De aceea, Preaînălțate Domn, mai întâi de toate prin prevedere și blândețe să îți slăvești demnitatea ta, pe lângă celelalte virtuți cu care te-ai învățat.

Întâiul îndemn pe care ți-l dau, este iubești, cinstești și să-L lauzi pe Dumnezeu Făcătorul tău și să ai întotdeauna în sufletul tău frică de El. Nevoiește-te cât poți de mult ca să placi Făcătorului tău și rugăciunea ta față de El să fie însoțită de binefaceri. Să iubești pe toți supușii tăi, să-i iubești pe toți deopotrivă, atât pe străini cât și pe cei ai locului, fără să faci distincție între ei. Aruncă de la tine judecarea aproapelui și vorbirea de rău, iubește-ți supușii cu omenie. Supărare sălbatică să nu te cuprindă niciodată. Să fii cumpătat, blând și liniștit cu cei buni, după cum dorești să fii văzut și tu de către Dumnezeu. Să domnești, cât mai mult prin iubire și să nu aduci niciodată vătămare supușilor tăi!

Să te îngrijești să îți înfrumusețezi viața cu fapte bune. Gândește-te atent la faptele pe care vrei să le faci, privește-le ca într-o oglindă. Fă-te un exemplu bun al și te luptă să faci, ca și strămoșii tăi, fapte frumoase. Să nu arăți niciodată nepăsare față de ai tăi, pentru ca nici ei să nu fie nepăsători când vine vorba de hotărârile tale. Să nu faci afaceri necugetate cât ești pe tron ci să te sfătuiești întotdeauna cu cei care se tem de Dumnezeu. Fugi de îngâmfare și de slava deșartă, pentru că acestea îi alungă pe toți din societate. Să știi, fiul meu, că toate sunt trecătoare în această lume, nestabile, nesigure, pline de multe nevoi.

Silește-te să îi întreci pe toți în bunătate. Fiule, caută să-ți învingi mai întâi patimile, să fii blând și îndurător către supușii tăi! Fii un model, o lumină și un exemplu. Contribuțiile societății adună-le în pace, dacă dorești ca, în curând, să faci slăvită țara ta. Să Îl ai pe Dumnezeu drept ajutor și nu vei avea război niciodată. Fugi de iubirea de bani ca de o fiară, de mânie ca de ceva foarte sălbatic. Întotdeauna evită  oamenii lingușitori, pe cei nedrepți, pe cei mincinoși și pe cei desfrânați, pentru ca să nu corupă toată societatea.

                                                               Sfântul Sfințit Mucenic Antim Ivireanul

                                                               Sfătuiri creștine-politice