Sfânta Filofteia, pildă de mare curaj şi model de rezistenţă în lucrarea faptelor bune

Prăznuirea Sfintei Filofteia, o fetiţă doar de 12 ani, care a trăit şi a murit pentru Hristos, ne pune în faţa noastră a tuturor, ,,a celor mici şi a celor mari” ai lumii acesteia, multe lucruri nu doar interesante şi uimitoare, dar şi foarte importante din punctul de vedere al mântuirii sufletului.

În primul rând, Sfânta Filofteia, este un model şi o întârire pentru toţi ortodocşii de astăzi care trebuie să reziste multor prigoniri, fie din partea ,,casnicilor”, fie din partea lumii. Viaţa Sfintei Filofteia ne arată, cât de departe poate merge şi ar trebui încă să meargă, mărimea de suflet a unui creştin adevărat faţă de cei ce sunt în lipsă. Sfânta ne arată totodată, cât de străină este milostivirea adevărată de calculele omeneşti, pe cine să ajutăm şi cât să ajutăm. Tot ea ne arată că milostivirea nu înseamnă să ajutăm doar pe cei de un sânge şi de o rudenie cu tine, sau doar pe prieteni şi pe cei ce ne-au ajutat vre-o dată.

Tot prin viaţa sfintei Filofteia vedem cu durere, dimensiunile iadului revărsate în sufletul uman, vedem până la ce grad de răutate poate ajunge un om, încât tată fiind a unui copil pe care l-ai născut şi crescut, iar apoi să devii ucigaşul acestuia. Sfâta Filofteia a avut un sufletul curat, o blândeţă, o inimă bună şi iertătoare, de aceea nici-o răutatea a lumii acesteea, nu a putut otrăvi acest ocean al Duhului Sfânt. Filofteia deşi copilă fiind, a înţeles cât de importantă şi totodată cât de plăcută este înaintea Domnului milostenia, de aceea de dorul Împărăţiei Cerurilor şi de dragul lui Dumnezeu, până la capătul vieţii sale a arătat milă şi dragostei faţă de cei săraci şi lipsiţi.

Atunci când omul se lasă înrîurit de darurile şi puterea Duhului Sfânt va avea asemenea Sfinte Filofteia descernământul cel bun în faţa lucrurilor cum trebuie înfăptuite, după cum şi ea, prin harul Duhului Sfânt, a ştiut unde şi când să asculte şi când să nu asculte de părinţii.  Sfânta ne mai arată cum şi de ce trebuie să rămânem până la capăt ascultători faţă de Hristos.

Aşadar să reţinem că, Sfânta Filofteia ne este tuturor, pildă de mare curaj, de a urmat poruncile Domnului până la capăt, chiar şi cu preţul vieţii. Cu atât mai mult trebuie să înţelegem că, aşa cum menţiona un părinte duhovnicesc într-o cugetare asupra vieţii Sfintei Filofteia: ,,nu este îngăduit să le facem pe cele protivnice lui Dumnezeu, chipurile din ,,smerenie”, în faţa autorităţilor false şi nocive, indiferent care ar fi ele, deoarece un creştin ar trebui să ţină cont de ce spune Sfântul Apostol Petru în una din epistolele sale soborniceşti: ,,Trebuie să ascultăm pe Dumnezeu mai mult decât pe oameni”.

                                                                                                                                  Prot. Ştefan RÎMBU