Sfânta Euharistie este centrul vieţii creştine

Trebuie să aşezăm Sfânta Euharistie în centrul vieţii creştine. Toate celelalte Sfinte Taine converg spre Sfânta Euharistie. Mai întâi de toate, participarea la Sfânta Euharistie nu este un act individual, ci un act personal şi când zic personal înţeleg participarea în comuniune; în co­muniune cu Dumnezeu şi cu întreaga umanitate. În Euharistie umanitatea întreagă, răscumpărată de Dumnezeu, se unifică şi devine o icoană. Şi această icoană exprimă două aspecte: iubirea şi credinţa în Dumnezeu. De aceea, înainte de a începe Canonul euharis­tic, diaconul spune: „Să ne iubim unii pe alţii, ca în­tr-un gând să mărturisim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfîntul Duh”. Deci, în momentul Euharistiei, Biserica se uneş­te într-un trup de credinţă şi de iubire. În acest fel, participăm la Sfânta Liturghie pentru a aduce lui Dumnezeu ofranda noastră, căci împărtășindu-ne, nouă de facem un bine duhovnicesc, iar lui Dumnezeu o bucurie.

Arhim. Rafail Noica