Săraci şi ticăloşi fiind în cele ale sufletului, să cerşim daruri duhovniceşti de la Dumnezeu

Oamenii săraci şi sărmani, care trăiesc în sărăcie şi lipsă, dacă află un om bogat şi generos, aleargă toţi la el şi fiecare cere ajutor. Unul cere bani pentru nevoia lui, altul mâncare, altul îmbrăcăminte, altul altceva şi toţi primesc ceea ce cer de la omul bogat şi generos.

Creştine, noi toţi suntem cerşetori, săraci şi ticăloşi în cele ale sufletului, în cele duhovniceşti. Iar în această sărăcia, nu ne poate ajuta nimeni, în afară de Hristos. Noi ştim că El este bogat, Îndurat, Milostiv şi Iubitor de oameni. El poate şi vrea ca toate să ni le dăruiască. El, „bogat fiind, pentru noi a sărăcit, ca noi cu sărăcia Lui să ne îmbogăţim” (II Cor. 8, 9). El a luat asupra Sa sărăcia noastră, ca să ne dăruiască nouă bogăţia bunătăţii Sale. El este pentru noi, cei săraci, cei necăjiţi şi sărmani, Limanul şi Îmbogătiţorul.

Să alergăm către El cu credinţă şi cu nădejde, ca să primim şi noi de la El milă şi să ne îmbogăţim cu harul Său. El nu alungă pe nimeni de la El, că doar a zis cu preacurata Sa gură: „Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi scoate afară” (Ioan 6, 37). Şi tot El ne cheamă la El de două mii de ani: „Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi” (Matei 11, 28).

Sfântul Ierarh Tihon de Zadonsk

Comoară duhovnicească, din lume adunată

Editura Egumeniţa, Galaţi, 2008