Să nu stăm departe de Trupul și Sângele Mântuitorului!

Omul este chemat să se apropie în mod regulat de Paharul Vieții. Cea mai frumoasă și cea mai sfântă invitație: „Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă!”, spune preotul, nicidecum „depărtați-vă!”. ÎI luăm pe Hristos Cel Răstignit și Înviat și primim bucuria Cerului încă de aici, deoarece „Împărăția lui Dumnezeu este înlăuntrul nostru”.

Ca să ajungă cineva la Paharul Vieții are mai întâi nevoie de pocăință, de spovedanie, de studiul Sfintei Scripturi și de luptă sfântă împotriva tuturor acelor lucruri care sunt contrare voii Iui Dumnezeu. Dar acestea vi le spun, nu ca să vă îndepărtați de Sfânta Împărtășanie, ci ca să vă apropiați cucuvioșie.

Părintele Eusebiu Giannakakis,

Să coborâm Cerul în inimile noastre

Sursa: Produse Mănăstirești