Să avem grijă și de sufletul nostru, după cum avem grijă de trup

Hristos săvârșind minunea cu vindecarea slăbănogului din Capernaum – despre care ne relatează evanghelia duminicii a doua din Sântul și Marele Post – s-a adresat paralizatului astfel: „Iertate sunt păcatele tale!” Ce înseamnă aceasta, decât că bolnavul paralizase din cauza păcatelor lui. Iată ce legătura exista între suflet și trup! Iată ce mult contează sănătatea sufletului pentru trup!

Minunea săvârșită astăzi de Hristos ne atrage atenția că noi nu suntem numai trupuri. Nu suntem doar ceea ce se vede, ci suntem ființe întregi, cu trupuri, dar și cu suflete, iar o sănătate precara a sufletului, constând în păcate nemărturisite, deci neiertate și netămăduite, poate aduce până și suferința fizică.

Așadar, să avem grijă și de sufletul nostru, după cum avem grijă de trup. Avem și față de suflet la fel de multe datorii, ca și față de trup, dacă nu cumva mai multe… După cum, atunci când ne îmbolnăvim, mergem la doctor, primim medicamente și căutăm să respectăm cât mai strict prescripțiile medicale, așa trebuie să procedăm și cu sufletul din noi, să alergăm și la „Doctorul sufletelor noastre” și la duhovnic, pentru a ne îngriji „rănile” noastre sufletești, căci altfel se distruge echilibrul sfânt dintre suflet si trup.

Să dăm și sufletului atenția și importanța spirituala care i se cuvin, și acestea toate întru smerenie, discreție sfântă și frică de Dumnezeu.

Să ne binecuvânteze Domnul, așadar, ca aceste adevăruri și învățături să le punem la inimă și în practica vieții noastre, ca să fim credincioși adevărați, așa cum ne-a dat pilda El Însuși: întru smerenie, sfințenie și slujire deplină în viața aceasta și în viața de dincolo.

  Episcopul Sebastian al Slatinei,

Predici la Duminicile de peste an