Rugăciunea făcută din inimă este folositoare pentru suflet și pentru trup

Rugăciunea făcută din inimă nu poate fi decât folositoare pentru suflet și pentru trup și niciodată nu este vătămătoare pentru acesta din urma, chiar dacă rugătorul ar avea sănătatea slabă – spun aceasta din experiență. Rugăciunea liniștește minunat sufletul, iar când sufletul este liniștit, și trupul are parte de tihnă. Ce aveți de zis la asta voi, cei ce nu vreți să vă rugați sub pretextul sănătății șubrede? Sunteți slabi numai când e vorba de lucruri bune? O, trai păcătos! Cum îi amăgești tu pe cei nesocotiți!

Nevoiește-te la rugăciune pentru curățirea inimii. Dumnezeu va căuta spre ostenelile tale și le va încununa după vrednicie la vremea potrivită. Ție, celui mărunt, ți se pare că nu meriți purtarea de grijă dumnezeiască pentru tine – însă nu au fost la început tot atât de mărunți și neînsemnați aproape toți sfinții, și totuși, pentru osârdia lor către Dumnezeu, pentru nevoințele cu care s-au curățit pe sine, Dumnezeu i-a proslăvit mai apoi? Adu-ți aminte că nici ei nu se socoteau mari, ci neînsemnați. Ah! Cât de neîndoielnic este ca pentru Dumne­zeu toți suntem egali, că ochii Lui sunt asupra tuturor deopotrivă și că El pe toți îi prețuiește cu aceeași privire nepărtinitoare!

Sfântul Ioan de Kronstadt,

Cunoașterea de Dumnezeu și cunoașterea de sine