Prin credință și prin Botez ne îmbrăcăm în Hristos și devenim fii ai lui Dumnezeu

Creștinii botezați nu sunt îmbrăcați în omul cel vechi, cu patimile și cu poftele sale păcătoase, ci în omul cel nou. S-au îmbrăcat în Hristos, Care trăiește acum în inimile lor. Căci spune Apostolul Pavel: „Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat” (Galateni 3,27. ). Iar cuvântul „s-au îmbrăcat” nu se refera la un simplu veșmânt exterior, ci la ceva mai profund, la ceva ființial și de nestrămutat.

Prin credință și prin Botez ne îmbrăcăm în Hristos și devenim fii ai lui Dumnezeu, sfinți și desăvârșiți, dumnezei după har. Așadar, am aruncat dinlăuntrul nostru stricăciunea și ne-am îmbrăcat în nestricăciune. Ne-am dezbrăcat de omul păcătos și ne-am îmbrăcat în omul dreptății și al harului. Am alungat moartea și ne-am îmbrăcat în nemurire.

Ne-am gândit însă și la marile făgăduințe, pe care prin Botez le-am făcut înaintea lui Dumnezeu? Am conștientizat faptul că suntem datori să ne comportăm ca niște fii ai lui Dumnezeu și ca frați ai Domnului nostru? Că avem datoria să supunem voia noastră voii lui Dumnezeu? Că trebuie, ca fii ai Săi, să rămânem liberi față de păcat? Că trebuie sa-L iubim cu toata puterea, din adâncul sufletului si al inimii noastre? Că suntem datori să-L adorăm și să însetăm după unirea cu El pentru totdeauna? Ne-am gândit oare că inima noastră trebuie să fie plină de dragoste, astfel încât aceasta să se reverse și către aproapele nostru? Avem conștiința că suntem datori să devenim sfinți, desăvârșiți, chipuri ale lui Dumnezeu, fii ai Săi și moștenitori ai Împărăției Cerurilor?

Pentru toate acestea avem datoria să ne nevoim, ca să nu ne arătăm nevrednici de chemarea lui Dumnezeu și să fim alungați de la fața Sa. Da, frații mei, să ne luptăm cu râvnă și cu lepădare de sine, ca să biruim. Nici unul dintre noi să nu-și piardă curajul, să nu fie nepăsător, să nu se teamă de greutățile nevoinței duhovnicești, pentru că îl avem ajutor pe Dumnezeu, Care ne dă putere să mergem pe calea cea grea a virtuții.

Sfântul Ierarh Nectarie

Sfaturi și învățături