Preotul trebuie să fie un exemplu de viaţă sfântă şi de înţelepciune

Preotul, nu trebuie să se mândrească nicicînd cu harul preoției sale, ci să se ostenească pentru a înmulţi talanţii ce i s-au dăruit, să lucreze pentru curăţirea de patimi şi de neştiinţă. Exemplul personal al preotului stimulează şi pe credincioşi la o sporire în credinţă, în înţelegere şi în bunătate. Preotul, în calitate de apostol al lui Dumnezeu, are obligaţia de a fi exemplu de credinţă şi trăire creştină. El trebuie să lupte din răsputeri pentru sfinţirea propriei personae.

Un serios motiv de sminteală pentru credincioşi este comoditatea păstorului care nu-şi pune sufletul pentru oile sale. De aici urmează şi alte două consecinţe grave pentru viaţa parohiei şi a Bisericii întregi: 1) înstrăinarea oamenilor smintiţi de comunitatea credincioşilor şi 2) scăderea unităţii de credinţă şi iubire între parohieni şi preot. Preotul trebuie să fie un exemplu de viaţă sfântă şi de înţelepciune, atât pentru credincioşi, cât şi pentru cei ce rătăcesc în afara Bisericii. În orice timp şi loc, preotul are datoria să-i înveţe pe credincioşi că fără împlinirea poruncilor dumnezeieşti viaţa lor religioasă nu este decât o amăgire.

Preoţii să se feriască de ispita crezînd că sunt clarvăzători. Să nu înceapă a deagnostica pe credincioșii care vin la ei astfel: „Cutare ţi-a făcut farmece” sau „Aici e un blestem de până la al nouălea neam” sau „Sunt lucruri necurate la mijloc”. Soluţiile pe care le dau unii preoți: „Vii la 12 masluri consecutive, dai 7 acatiste la 7 mănăstiri, cumpăra de 40 de lumânări pentru 40 de zile, mir, tămâie etc.” sunt de cele mai multe ori înșelătorii. Preoții care se comportă astfel cu oamenii, sunt ca lupii îmbrăcaț în piele de oaie, care caută să-şi mărească faima şi venitul prin astfel de escrocherii. Preotul trebuie să cerceteze viaţa trecută a oamenilor, explicându-le că necazurile şi încercările prin care trec sunt cauzate de propriile păcate și nu de farmece, de aceea să se spovedească sincer și să pună început de pocăinți.

Preotul are misiunea de a-l ajuta pe credincios nu doar să scoată la iveală păcatele, mizeriile şi răutăţile făcute, ci trebuie să-l treziască la înţelegerea că Hristos S-a răstignit şi pentru el, că trebuie să ne răstignim şi noi faţă de păcat, pentru a învia şi a via împreună cu Hristos.

Ieromonah Adrian Făgeţeanu

De ce caută omul contemporan semne, minuni şi vindecări paranormale?

Editura Sophia, Bucureşti, 2004