Preotul arată leacurile, iar Dumnezeu săvârșeștetămăduirea

Când mergem la spovedanie, intrăm în bolnița lui Hristos. Aici Însuși Dumnezeu este Doctorul, căci numai El poate să dea și să ia viața, să judece și să mângâie, să pedepsească și să ierte. Preotul este numai un martor și un împuternicit al lui Dumnezeu, este un fel de asistent medical, care îndeplenește ceea ce spune medicul superior.

De aceea, mergând la preot și mai ales, stând la spovedanie, se cuvine a sta drepți înaintea preotului, în chip văzut, și înaintea lui Însuși Hristos, în chip nevăzut, se cuvine să ne apropiem cu cutremur de taina cea mare a curățirii duhovnicești! Preotul ascultă spovedania, iar Dumnezeu o primește. Preotul va cerceta sufletul, iar Dumnezeu îl va tămădui. La spovedanie preotul dându-vă canonul, vă arată leacurile, iar Dumnezeu va săvârși minunea înnoirii duhovnicești, dacă bineînțeles împlinim cele rânduite .

Arhimandrit Serafim Alexiev

Viaţa duhovnicească a creştinului ortodox, pag. 100

 Editura Predania, Bucureşti, 2010