Pregătiţi-vă fără întârziere: vremea trece şi vă apropie de sfârşitul vieţii

Hristos, Dumnezeul nostru, S-a asemănat pe Sine cu un Mire Sfânt, Preafrumos, Purtător de lumină, Veşnic, Care bine a voit a se însoţi cu sufletul credincios prin însoţire veşnică, nestricăcioasă, de viaţă dătătoare în viaţa viitoare şi nesfârşită, după ce l-a logodit cu Sine în viaţa pământească. Pentru a se însoţi cu sufletele credincioase, dar pângărite cu păcate fără număr, care au schimonosit chipul lui Dumnezeu şi s-au făcut străine de Dânsul prin păcate, Domnul le-a dăruit haină preafrumoasă, nestricăcioasă, duhovnicească în Taina Botezului şi a pecetluirii cu Duhul Sfânt prin ungerea cu Sfântul Mir. Dar omul şi-a spurcat din nou haina botezului şi iarăşi s-a îndepărtat de Dumnezeu şi s-a înveşmântat în zdrenţele puturoase ale patimilor, rupând şi necinstind însoţirea sa cu Dumnezeu; atunci Domnul, după milostivirea Sa, bine a voit să îi dea iarăşi haina cea de nuntă în pocăinţa nefăţarnică şi în împărtăşirea cu Sfintele lui Hristos Taine, şi omul primeşte din nou haina nestricăcioasă şi se însoţeşte în chipul cel mai strâns cu Mirele Ceresc, cu condiţia de a se păzi în tot chipul ca să nu îşi păteze iarăşi haina nunţii şi să trăiască în sfinţenie.

Dar cine sunt aceste suflete însoţite cu Hristos, Mirele Cel Ceresc, unde sunt ele? Aceste suflete sunteţi voi, fraţi şi surori. Vă întreb: oare este curată, oare este împodobită haina voastră de nuntă? Oare v-aţi împodobit sufletele cu fapte bune? Cu ce vă veţi arăta la cina nunţii, în împărăţia cerurilor? Oare vă pregătiţi neîncetat să ajungeţi acolo unde ne aşteaptă Mirele Preafrumos, Împăratul îngerilor şi al tuturor sfinţilor? Pregătiţi-vă fără întârziere: vremea trece şi vă apropie de sfârşitul vieţii, iar apoi va trebui să încheiaţi socotelile cu Stăpânul Cel Drept pentru toată viaţa. Da, zic, să ne pregătim toţi pentru a dobândi sufletului haină curată, sfântă, bineplăcută Mirelui Ceresc.

Sf. Ioan de Krostadt

Spicul cel viu