Postul stă nu numai în a mânca rar, ci în a mânca puţin

Zilele rânduite pentru post îşi au rolul lor bun în lucrarea mântuitoare a sufletului nostru. Să-l urmărim pe Sfântul Serafim de Sarov şi să încercăm să păşim pe căile cele folositoare ale postului trupesc şi sufletesc…

Postul stă nu numai în a mânca rar, ci în a mânca puţin; şi nu numai în a mânca odată, ci în a nu mânca mult. Nechibzuit este postitorul care aşteaptă până la ceasul mesei ca atunci să se dea mâncatului cu nesaţ atât cu trupul, cât şi cu mintea.

Cel ce vrea să aibă dreapta socotinţă la mâncat trebuie să ia seama ca să nu aleagă între bucatele gustoase şi cele negustoase. Acest lucru este dobitocesc, şi la om, care-i fiinţă înţelegătoare, nu este vrednic de laudă. Iar de mâncarea gustoasă ne lepădăm ca să ne smerim mădularele cele războinice ale trupului şi să dăm slobozenie lucrurilor duhului. Adevăratul post stă nu numai în istovirea trupului, ci şi în a da celui flămând bucata pe care ai vrea tu însuţi să o mănânci: „fericiţi cei flămânzi, că aceia se vor sătura” (Matei 5, 6).

Vorbind îndeobşte despre cele ce au să fie şi despre slăbiciunea de care vor da dovadă toţi spre sfârşitul veacului omenesc, batiuşka Serafim poruncea să nu ne istovim, după obiceiul din vechime, cu nevoinţe ale postirii care acum nu mai sunt pe măsura puterilor omeneşti. El poruncea să ne temem, să fugim de trândăvire (achedie) ca de foc şi să ne păzim de ea ca de cel mai mare vrăjmaş.

Nu este păcat mai greu, mai groaznic şi mai pierzător pentru duh ca trândăvirea”, spunea batiuşka Serafim, drept care le şi poruncea maicilor nu numai să fie totdeauna sătule, ci chiar să ia pâine cu ele la lucru. „Îţi pui colţucul de pâine în buzunar, spunea el. Şi când oboseşti, când eşti istovită, nu te trândăvi: mănâncă puţină pâine, şi iar la lucru!” El le spunea chiar şi sub pernă să aiba puţină pâine. „Vin peste tine trândăvirea şi gândurile, scoateţi pâinicica şi mâncaţi, şi trândăvirea are să treacă, căci întărindu-vă cu o bucată de pâine, veţi putea mai uşor să vă osteniţi, iar după aceasta şi somnul va fi mai bun”.

„Noi, cei trăitori pe pământ, mult am rătăcit de la calea mântuitoare. Îl mâniem pe Domnul şi prin neţinerea sfintelor posturi – căci acum creştinii dezleagă la carne şi în orice post, miercurile şi vinerile nu le ţin. În vreme ce Biserica are pravila care spune: cei ce nu ţin sfintele posturi şi toate miercurile şi vinerile din an, amarnic păcătuiesc şi-L întristează pe Dumnezeu. Iar Dumnezeu trimite pedepsele tocmai pentru faptul că oamenii de acum, dispreţuind rânduielile Sfintei Biserici şi ale Sfinţilor Părinţi şi urmând păgânilor, tot calcă nu numai miercurile şi vinerile, ci până şi posturile şi praznicile”.

La întrebarea dacă se poate mânca de dulce în posturi atunci când cuiva îi face rău mâncarea de post şi doctorii îi prescriu să mănânce de dulce, batiuşka a răspuns: „Pâinea şi apa nu fac rău nimănui, pe când mâncărurile sofisticate şi băuturile excesive au îmbolnăvit sau chiar au pricinuit moartea celor cărora s-au dedat lor. Cum trăiau oamenii înainte câte o sută de ani? Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Ceea ce Biserica a rânduit la cele şapte Soboare a toata lumea (Sinoade ecumenice), aceea să împlineşti. Vai celui ce va adăuga un singur cuvânt la rânduielile acelea ori va scoate un singur cuvânt din ele. Ce au de zis doctorii despre drepţii care vindecau de bube cu puroi prin singura atingerea lor şi despre toiagul lui Moisi, prin care Dumnezeu a scos apa din piatră? „Ce folos este omului dacă va dobândi lumea toată, iar sufletul şi-l va pierde?” Domnul ne cheama: „veniţi la Mine, toţi cei osteniţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi odihni pre voi: pentru că jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară”. Dar noi nu vrem.

Nu este Împărăţia lui Dumnezeu mâncare şi băutura, ci dreptate, pace şi bucurie în Duhul Sfânt”. Nu trebuie să dorim nici un lucru deşert – în rest, toate lucrurile lui Dumnezeu sunt bune: şi fecioria este slăvită, şi de posturi avem nevoie pentru a-i birui pe vrăjmaşii trupeşti şi pe cei sufleteşti. Şi căsnicia este binecuvântată de Dumnezeu, dar numai vrăjmaşul le tulbură pe toate.

Sfântul Serafim de Sarov

Rânduieli de viaţă creştină