Pomenirea Sfinţilor Kneji Boris şi Gleb

Sfinţii Binecredincioşi Kneji Boris şi Gleb au fost fiii marelui kneaz Vladimir, creştinătorul poporului rus: mai înainte de botezul lui, acest mare cneaz a avut mai multe soţii şi mulţi copii de la ele. Boris şi Gleb erau fraţi şi după mamă.

Înainte de moartea sa, kneazul Vladimir şi-a împărţit statul între toţi fiii lui. Dar Sviatopolk, fiul cel mai mare, Cneazul Kievului, voia pentru sine şi părţile desemnate de către tatăl său pentru Boris şi Gleb. El de aceea a trimis nişte ucigaşi plătiţi care să-i omoare pe Boris, care se afla într-un loc, şi pe Gleb, care se afla într-un altul. 

Ambii fraţi, Boris şi Gleb, erau foarte credincioşi şi plăcuţi lui Dumnezeu în toate cele pe care le înfăptuiau. Ei şi-au întîmpinat moarte cu rugăciune, înălţîndu-şi inimile către El. După ce au fost omorâţi, Sfinţii Boris şi Gleb au fost îngropaţi la Vişgorod unde se află pînă astăzi.

Atât pentru credinţa şi faptele lor bune, dar mai cu seamă pentru moartea martirică pe care au primit-o, Dumnezeu a vrut să adeverească sfinţenia vieţii lor prin faptul că, trupurile lor după moartea au rămas nestricate şi pline de bună mireasmă, iar puterea minunată a Sfintelor moaşte, vindecă oamenii credincioşi care se închină, de multe boli şi suferinţe.