Pilda samarineanului milostiv este un îndemn la fapte bune și dragoste față de aproapele

Pilda samarineanului milostiv nu are menirea să ne descopere doar ce a făcut cineva pentru aproapele său, ci să ne îndemne și pe noi spre milostenie. Împărăția lui Dumnezeu nu este deschisă celor care nu au făcut binele pe care îl puteau săvârși.

Aproapele este orice semen pe care trebuie să-l ajutăm nu doar prin cuvinte, ci și prin fapte. Samarineanul din această pildă, nu trece nepăsător față de durerea celui căzut între tălhari, ci îi leagă rănile și îl duce la o casa de oaspeți. Plătește doi dinari gazdei ca să aibă grijă de cel bolnav.

Samarineanul este Hristos. Cel căzut între tălhari este neamul omenesc. Pilda ne spune că omul cobora de la Ierusalim spre Ierihon, iar această coborâre este chipul degradării umane prin înstrăinarea de Dumnezeu. Tălharii sunt duhurile necurate, iar casa de oaspeți este Biserica. Cei doi dinari reprezintă Vechiul și Noul Testament.

Pilda samarineanului milostiv este citita în Biserica înaintea începutului Postului Nașterii Domnului, deoarece scopul acestei pilde mai este de a ne ajuta să facem din inima noastră, prin fapte bune și dragoste față de aproape, o „peștera” în care să avem nădejde ca Hristos să Se nască tainic și spiritual în noi.

Sursa: creștinortodox.ro