Pe primul loc să fie întâi cele cerești și apoi cele pământești, cele duhovnicești și apoi cele trupești

Cel mai bun lucru pe care îl poate face un om pe pământ este să facă voia lui Dumnezeu. Nu uneori, nu superficial, nu în silă, cum se mai întâmplă din când în când, ci așa cum se săvârșește în ceruri. Primele trei cereri ale Rugăciunii Domnești se referă direct la Tatăl. „Numele Tău, împărăția Ta, voia Ta”. Hristos îi învață pe oameni să-L pună pe Dumnezeu pe primul loc. În primul rând cele cerești, apoi cele pământești, în primul rând cele duhovnicești, apoi cele ale trupului, în primul rând cele ale lui Dumnezeu, apoi cele ale omului. Hristos abate privirile oamenilor, ațintite asupra celor înconjurătoare, îndreptându-le spre Tatăl și spre toate cele ce țin de El.

În cazul nostru, lucrurile stau altfel. Punem pe primul loc ceea ce este al nostru. Grijile, nevoile, afacerile ne sufoca și nu alergăm la Dumnezeu decât atunci când ajungem în impas, în situații fără ieșire. S-ar putea ca El să nu-și găsească loc în niciun fel în inima noastră. De aici rezultă nedreptatea, păcătoșenia, lipsa de finalitate a existentei noastre. Hristos recunoaște o singură ordine a lucrurilor pe care o vestește în aceasta minunata rugăciune: Dumnezeu pe primul loc.

Când omul va acceptă din tot sufletul acest adevăr, atunci începe pentru el o adevărată viață creștina. Căutând mai întâi voia lui Dumnezeu și împlinind-o, pe măsura luminii care i s-a dat, el pătrunde în Împărăția lui Dumnezeu și începe să cunoască și să preaslăvească numele Celui de la Care vine toata darea cea buna și răspunsul pentru toată nevoia. În sufletul lui apare atunci echilibrul, și atunci voia lui Dumnezeu nu este acceptată cu tristă supunere, ci împlinită cu deplină energie și cu încrederea iubirii devotate.

Sfântul Teofan Zăvorâtul