Orbul și șchiopul

O pildă spune că un om bogat a plecat pentru timp mai îndelungat de acasă, încredințând supravegherea livezii sale la doi servitori, unul șchiop și unul orb, gândindu-se că aceștia nu vor fura. Văzându-se însă singuri, în lipsa stăpânului, orbul a luat pe șchiop în spinare și astfel, conducându-se unul pe altul, au furat cele mai frumoase fructe din livada. Când s-a întors stăpânul și a văzut paguba, ei au încercat să se scuze, dar stăpânul le-a cunoscut înșelăciunea și le-a zis:

– Împreună ați păcătuit, împreuna să fiți pedepsiți. Așa este trupul și cu sufletul. Cel dintâi este orb, fără lumina minții, cel din urmă este incapabil să facă ceva fără membrele trupului. Dar împreună păcătuiesc și împreună primesc pedeapsa.

Pr. Andreas Konanos

Pilde și învățături