Ne putem mântui în lume?

Sfântului Ioan Scărarul vorbind despre creștinii ce se pot mântui în lume spune: ,,Am auzit pe unii care petrec în lume cu nepăsare zicând către mine: Cum putem noi, cei ce viețuim împreună cu soțiile noastre, să petrecem viață curată? Acestora le-am răspuns: Toate lucrurile bune pe care le puteți face, faceți-le: nu defăimați pe nimeni, nu furați de la nimeni, nu mințiți față de nimeni, nu vă înălțați față de nimeni, nu urâți pe nimeni, nu vă despărțiți de slujbele din biserică, pătimiți împreună cu cei lipsiți, nu pricinuiți nimănui sminteală, de ceea ce e a altuia să nu vă apropiați; îndestulați-vă cu ceea ce vă pregătesc femeile voastre. De veți face așa, nu veți fi departe de Împărăția cerurilor”.

Din cuvintele duhovnicești ale Sfinților Părinți, pag. 203

Editura Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Suceava, 2003.