Modele de cerere necesare părinților în instituțiile de învățământ

Orice părinte care se preocupă de situația în care copilul personal la școală poate fi supus unor măsuri sau a unor acte medicale / intervenţie medicală față de copil, fără înștiințarea și acordul părintelui poate să utilizeze modelul de act de mai jos:

Către administraţia   _______________________________

De la  _____________________________

DEMERS

În conformitate cu Hotărârea nr. 26 din 21 august 2020 a Comisiei Naţionale Extraordinare de sănătate publică s-a hotărât relansarea procesului educaţional în cadrul tuturor instituţiilor de învăţământ începând cu data de 01 septembrie 2020.

Potrivit pct. 4, alin. 4.1., 4.2. al Anexei prezentei Hotărâri, Instrucţiunea privind măsurile de protecţie care trebuie aplicate pentru organizarea activităţii instituţiilor de învăţământ publice şi private în contextul epidemiologic al COVID-19 „4.1.Efectuarea zilnică de către un cadru medical/didactic instruit a triajului epidemiologie a elevilor/studenţilor şi personalului la intrarea în instituţia de învăţământ.

„4.1.Efectuarea zilnică de către un cadru medical/didactic instruit a triajului epidemiologie a elevilor/studenţilor şi personalului la intrarea în instituţia de învăţământ.

4.2.Triajulva include după caz, o anamneză privind starea de sănătate – a elevului/studentului şi părinţilor/reprezentanţilor legali al acestora referitor la simptomatologia respiratorie şi digestivă; măsurarea temperaturii cu termometre non – contact.”

Având în vedere impunerea acestor măsuri de protecţie subsemnatul(a) ________________________, părintele (părinţii) elevului(ei) _____________________solicit acordarea alternativei pentru măsurarea temperaturii cu termometru non-contact şi anume măsurarea temperaturii cu propriul termometru al copilului meu.

Această solicitare se bazează pe norme de drept naţional şi internaţional.

Conform Legii 263 din 27.10.2005 privind drepturile şi responsabilităţile pacientului, art. 1 alin. (2), intervenţia medicală (act medical) este orice examinare, tratament, cercetare clinică şi asistenţă sau altă acţiune aplicată pacientului cu scop profilactic, diagnostic, curativ (de tratament), de reabilitare sau de cercetare biomedicală şi executată de un medic sau alt lucrător medical. Iar conform art. 13, O condiţie obligatorie premergătoare intervenţiei medicale este consimţământul pacientului. Consimţământul pacientului la intervenţia medicală poate fi oral sau scris şi se perfectează prin înscrierea în documentaţia medicală a acestuia, cu semnarea obligatorie de către pacient sau reprezentantul său legal (ruda apropiată) şi medicul curant.

Termometrizarea şi termoscanarea (și, prin extrapolare, testarea, prelevarea, experimentarea, tratamentul ori alte intervenţii cu scop terapeutic) reprezintă acte cu caracter medical, acte care nu pot fi aduse la îndeplinire decât de personal specializat medical şi numai cu consimţământul persoanei.

Prin efectuarea manevrelor de termoscanare în spaţiul public se produce o încălcare a confidențialităţii stării de sănătate. Totodată, se încalcă se încalcă şi mai multe principii medicale ca inviolabilitatea, intangibilitatea, inegalitatea, discriminarea.

Potrivit art. 51, alin.2 din Constituţia RM „Nimeni nu poate fi supus unui tratament medical forţat. Nimeni nu poate fi supus la tratamente crude inumane ori degradante”. Aceste prevederi sunt stipulate şi de Convenţia European pentru protecţia drepturilor omului de la Oviedo în art.3. (1997).

Orice măsură de prevenire a răspândirii virusului trebuie să se încadreze în limitele legii şi, în orice situaţie, să asigure respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, inclusiv posibilitatea de a contesta, într-un termen util, măsurile adoptate cu încălcarea acestora şi obţinerea unei hotărâri într-un termen rezonabil.