Model de „Declarație pe propria răspundere”, necesare părinților în instituțiile de învățământ

 

Sau în cazul când părintele este supus la școală să semneze o Declarație pe proprie răspundere că se supune unor reguli impuse în cadrul instituției de învățământ, o poate înlocui cu un model tip prin care părintele va respecta INSTRUCȚIUNEA privind măsurile de organizarea activităţii instituţiilor de învăţământ primar, pentru anul de învăţământ 2021-2022 în condiţii de siguranţă epidemeologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusului SARS-CoV-2, aprobate prin Hotărârea Comisei Naţionale Extraordinare pentru Sănătate Publică nr. 60 din 23.08.2021, doar în anumite condiții. Mai jos puteți vedea modelul de Declarație:

DECLARAȚIE pe propria răspundere:

Prezenta declarație este întocmită în baza INSTRUCȚIUNII privind măsurile de organizarea activităţii instituţiilor de învăţământ primar, pentru anul de învăţământ 2021-2022 în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusului SARS-CoV-2, aprobate prin Hotărârea Comisei Naţionale Extraordinare pentru Sănătate Publică nr. 60 din 23.08.2021.

Subsemnata/ul__________________, tel.______________, părinte/reprezentant legal al copilului_____________________________________,Clasa a _____, Instituția _________________________.

La reluarea procesului educațional (în momentul redeschiderii instituției), ținând cont că instituția va activa în condițiile pandemiei COVID-19, voi întruni următoarele condiții:

1) Am făcut cunoștință cu INSTRUCȚIUNEA privind măsurile de organizarea activităţii instituţiilor de învăţământ primar, pentru anul de învăţământ 2021-2022 în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusului SARS-CoV-2. Instituția de învățământ este obligată să nu întreprindă niciun act medical/intervenţie medicală față de copil, fără înștiințarea și acordul părintelui, în forma scrisă.

2) Să contribui la responsabilizarea copilului meu să respecte măsurile de protecție și igienă în ceea ce privește siguranța proprie, dar și prevenirea răspândirii infecției COVID-19.

3) Voi informa copilul despre regulile de protecție a sănătății, în contextul epidemiologic al COVID-19.

4) Îmi asum răspunderea ca, la aducerea la școală / luarea copilului acasă, conform Graficului stabilit de instituție, Voi verifica și voi ține sub control zilnic starea mea de sănătate și a copilului.

5) Să asigur securitatea copilului în transportul public (la așteptarea, dar și în transportul public).

Data____________

Semnătura părintelui / reprezentatului legal al copilului __________________________

Dirigintele clasei ____________________

 

*Prezenta declarație este semnată în două exemplare (un exemplar în instituția de învățământ, un exemplar părintelui sau reprezentantului legal).