Mergeţi pe calea sfintelor femei mironosițe spre Hristos și sigur veți ajunge la El

În duminica a treia după Învierea Domnului Iisus, Sfânta Biserică pomeneşte şi preamăreşte pe sfintele femei mironosiţe, primele martore ale Învierii lui Hristos. A binevoit Domnul ca anume ele să-L vadă primele Înviat din morţi. Cine au fost aceste sfinte femei? De ce sunt numite mironosiţe? Acestea au fost femeile care L-au iubit cu toată inima pe Domnul Iisus Hristos, care I-au slujit cu multă grijă in toate nevoile vieţii Lui in trup, care împreună cu Apostolii învăţau, ascultând sfintele Lui cuvântări, pe care putem să le numim chiar femei-apostoli.

De ce S-a arătat Domnul mai întâi femeilor mironosiţe, iar nu Preacuratei Sale Maici? De ce nu S-a arătat Sfinţilor Săi Apostoli? Pentru că Domnul cunoştea inima femeiască. Ştia că ea este extrem de sensibilă si plină de dragoste, atinge tot ce este măreţ, tot ce este tainic, tot ce este sfânt, mult mai uşor decât o fac inimile mai dure ale bărbaţilor, fiindcă acestora le este propriu să primească totul cu multă reflecţie, să creadă întâi de toate raţiunii minţii lor. Anume de aceea bisericile noastre sunt pline de femei. Femeile, cu inima lor, se adresează mai uşor Domnului Iisus Hristos, mai uşor primesc și cunosc tot ce este sfânt.

Astăzi este marea sărbătoare creştină a femeilor, zi în care în persoana sfintelor femei mironosiţe se preamăreşte si se preaînalţă inima femeiască. Există ziua de 8 martie dedicată femeilor. Dar ziua creştină a femeilor este mult mai importantă. De ce oare? Pentru că noi sărbătorim cel mai sfânt dintre toate drepturile omeneşti, pe care l-au primit femeile de la însuşi Domnul Iisus Hristos: dreptul tuturor femeilor la atingerea celei mai înalte demnităţi omeneşti, sfinţenia.

Să ne întoarcem acum la acea întrebare pe care am pus-o la început: de ce Domnul Iisus nu S-a arătat întâi de toate Preacuratei Sale Maici, după cum ar fi dorit inimile noastre? Pentru că toate apariţiile Lui de după Înviere au avut un singur scop: să le încredinţeze pe mironosiţe, să-i încredinţeze pe Apostoli, iar printr-înşii toată lumea creştină de adevărul Învierii Sale.

Și dacă în Evanghelie nu găsim nicăieri scris despre faptul că Domnul S-a arătat după Înviere Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, înseamnă că aceasta nu s-a petrecut. Iar la aceasta trebuie să adăugăm că nu trebuie să se tulbure nimeni de faptul că Domnul Iisus Hristos S-a arătat primul Mariei Magdalena și în urma ei altor femei mironosiţe, dar nu Maicii Sale.

Sfintelor femei mironosiţe trebuie să le urmeze toate femeile creştine, trebuie să meargă pe aceeaşi cale pe care au mers mironosiţele — pe calea celei mai fierbinţi supuşenii, celei mai pline de abnegaţie iubiri faţă de Domnul Iisus Hristos.

Așadar, mergeţi pe calea sfintelor femei spre Hristos, mergeţi după sfintele femei mironosiţe — și veţi ajunge acolo unde se bucură şi ele cu bucurie veşnică fara sfârşit!

Sfântul Luca al Crimeei,

Predici