L-ai întristat pe părintele duhovnicesc? L-ai întristat pe Dumnezeu

Prin părintele duhovnicesc vorbeşte Hristos. Chiar dacă porunca părintelui duhovnicesc e rătăcită, Dumnezeu, pentru ascultare, o va întoarce în folos sufletesc. Prin părintele tău duhovnicesc, aşadar, să-l vezi ca pe Hristos. Să nu-l întristezi. L-ai întristat pe părintele duhovnicesc? L-ai întristat pe Dumnezeu. Îl odihneşti pe părintele duhovnicesc? Îl odihneşti pe Dumnezeu.

Eu am experienţa personală a neascultării şi a constrângerii starețului meu, Nichifor. L-am constrâns, zicându-i: „Dacă nu facem aceasta… plec.” Părintele Nichifor a fost nevoit să accepte. Când m-am întors la chilia noastră, starețul mi-a spus: „De ce, măi copile, m-ai silit să facem lucrul ăsta? După ce mor eu, vei putea să faci ce vrei”.

Cu aceste cuvinte ale lui, înfricoşătoare şi biciuitoare, mi-a arătat că m-am îndepărtat de Dumnezeu. Am pierdut rugăciunea pentru mult timp. Nu numai că am pierdut harul rugăciunii, însă am fost şi „biciuit” de Dumnezeu.

Ştii ce canon primeşti dacă-l forţezi, dacă-l obligi pe părintele duhovnicesc să facă ceva? E cu adevărat înfricoşător.

Cel ce face ascultare e ca o hârtie albă. Nu are nimic scris pe ea care să fie luat de diavol.

Faci ascultare la părintele duhovnicesc? La Dumnezeu şi la Maica Domnului faci ascultare. Iar Hristos, Care a făcut desăvârşită ascultare la Tatăl Ceresc te primeşte, te aude, te face asemănător Lui. De aceea, cel ce face ascultare va avea o dublă cunună în slavă veşnică.

Părintele Efrem Katanakiotul

Despre ascultare