Învață mereu ferindu-te de păcat cu prietenii fără ascundere

Nu te lepăda a te învăța chiar deși ești foarte înțelept, că iconomia lui Dumnezeu mai folositoare este decât înțelepciunea noastră.
Ascultarea este mormânt al voii și înviere a smereniei.

Cel ce ascunde păcatul, gătește moartea celui ce bolește, că păcatul este bold al morții, căci mai bune sunt mustrările cu îndrăzneală decât prietenia cu ascundere.
Moartea sufletului este păcatul și despărțirea de Dumnezeu.