Într-o căsătorie binecuvântată să nu cauți mai întâi frumusețe trupească

Dacă tânărul înainte de căsătoria lui a obişnuit să trăiască în necurăție şi desfrâu, la fel va face şi în căsnicie, poate mici excepții să fie în această privință. Pentru că o o perioadă scurtă de timp va fi mulțumit de soția lui. Dar grabnic se va întoarce la lucrurile de dinainte, la vorbe porcoase, la glume viclene, la fapte de desfrâu, pe care nu-mi este îngăduit să le descriu.

Într-o căsătorie binecuvântată să nu cauți mai întâi frumusețe trupească. Nu-i vezi pe atâția şi atâția care şi-au luat femei frumoase, cum şi-au distrus viețile în chip jalnic? Şi nu-i vezi pe alții, care fără să aibă femei frumoase au trăit foarte fericiți? Și nici femeie bogată să nu căutăm. Nimeni să nu aştepte să devină bogat prin căsătorie. Căci spune Apostolul Pavel: „De la femeie, să nu ceri bani, ci virtuți”. (1Tim.6, 9).

Vă rog şi vă sfătuiesc pe cei ce urmați să vă însurați, să citiți legiuirile despre nuntă scrise și rânduite de Sf. Ap. Pavel, şi să vă instruiți mai întâi ce porunceşte să facem, să cercetați acea femeie dacă este rea şi vicleană ori robită de beție, batjocoritoare, fără pic de minte, ori alt scăzământ de acest fel, şi abia după aceea să vorbiți despre nuntă. Căci după nuntă deja, nu prea este îngăduit să-ți lepezi femeia, ci porunceşte ca pe cea care are toate celelalte neputințe în afară de desfrâu, s-o iubeşti şi s-o ții la tine, şi astfel te asigură că trebuie să porți toată răutatea femeii

Femeia cu mintea întreagă şi îngăduitoare şi cu bună măsură în toate, chiar dacă este săracă, poate să facă sărăcia mai dorită decât bogăția. Fiindcă cea stricată şi destrăbălată şi certăreață, şi dacă s-ar afla mii de comori într-însa, le risipeşte mai repede ca vântul şi aduce asupra bărbatului dimpreună cu sărăcia mii de alte rele. Să nu căutăm bogăția, ci soția potrivită cu starea noastră.

Și să știți că atunci este cu adevărat căsnicie, când cei doi soți se înțeleg nu numai atunci când le merge bine, ci şi când trec prin primejdii. Prin asta se vădeşte dragostea adevărată! Căci nu pot trăi la un loc doi oameni care nu se străduiesc pentru acelaşi lucru.

Sf. Ioan Gură de Aur

Sfaturi pentru căsătorie