În locul slujitorilor nedemni şi cârtitori, slujesc Sinții Îngerii

Sfântul Lavrentie al Cerigovului, interzicea foarte sever tuturor călugărilor, diaconilor şi preoţilor să-şi tundă părul şi bărbile, zicând că, mare e ruşinea pentru unii ca aceștea să fie tunşi şi bărbieriţi, încă spunea despre slujitorii bisericii: „Sunt Apostoli, dar sunt şi Iude, doar feţele şi le-au schimbat, iar vremurile şi vicleniile sunt aceleaşi”. Era foarte râvnitor și un mare propovăduitor al Credinţei Ortodoxe, şi un mare apărător al Bisericii şi al rânduielilor ei. Părintele Lavrentie se supăra foarte tare pe cei ce binecuvântau vreo schimbare în rânduiala bisericească: în cărţi, slujbe de priveghere, Sfintele Taine, Sfinte Liturghii sau slujbe de înmormântare.

Era foarte nemulţumit de cei care scurtau slujbele duhovniceşti. Părintele spunea că a fost mult mai greu ca acestea să fie scrise decât să fie citite şi cântate. Era foarte nemulţumit că nu se citea Psaltirea. Despre slujitorii care scurtau sau schimbau ceva în sfintele slujbe spunea: „Asemenea slujitori ai Bisericii nici ei nu se salvează şi nici pe alţii nu-i lasă să se mântuiască”. Şi mai spunea Părintele, că: „în locul acestor preoţi nedemni şi cârtitori ai rânduielilor bisericeşti, slujesc Îngerii, împreună slujitori cu ei, şi completează ceea ce ei (preoţii) nu îndeplinesc. Acei slujitorii Bisericii, cărora le place să scurteze rânduiala bisericească, vor merge în focul cel veşnic. Din cauza acestor slujitori, poporul nu vine la Sfânta Biserică. Amar, amar şi jale pentru aceşti cârtitori, căci focul cel veşnic şi întunericul fără de sfârşit îi aşteaptă”.

Părintele adesea repeta: „Tare îmi este milă de tinerii preoţi fără experienţă, pentru că nu au destulă înţelepciune şi curaj ca să întrebe. Stau la ei pomelnicele aruncate pe geam şi peste tot prin toată chilia şi toate pomelnicele pe care nu le citesc aici, la Sfânta Proscomidie, le vor duce în spate în viaţa cealaltă şi va fi foarte grea povara lor”.

Sfântul Lavrentie al Cernigovului

Viața, învățăturile și minunile