Hristos osârdia amândurora femeilor a primit-o, și osteneala Martei, și râvna Mariei

Iubite creștin, adâncește-ți cugetarea la Marta care primeşte pe Domnul şi la Măria care cade la picioarele Sale. Amândouă surorile au mare osârdie în lucru, însă sunt cu totul deosebite lucrările lor. Că Marta slujea, gătind hrana pământească, trupească Domnului, iar Măria, șezând lângă picioarele Lui, asculta cuvintele Lui. Una odihnea pe Cel văzut, iar cealaltă slujea Celui nevăzut, că era cu adevărat şi om şi Dumnezeu. Hristos osârdia amândurora femeilor a primit-o, și osteneala Martei, și râvna Mariei. Dar Marta, de osteneală obosită, cerea mijlocitor pe Domnul către Măria să o ajute: „zi-i ei ca sculându-se să slujească Ţie cu mine”. Iar Domnul îi răspunde: „Marto, Marto, te grijeşti şi spre multe te sileşti, iar Măria partea cea bună şi-a ales-o, care nu se va lua de la dânsa”.

Pe una dar n-a oprit-o de la cele ce lucra, iar pe cealaltă a lăudat-o că şi-a ales partea cea bună. Amândouă femeile lucrau cu osârdie, însă partea sufletească era mai de valoare, căci era o privire tainică. Tu, suflete, alege ce voieşti. De voieşti, slujeşte în numele lui Hristos, ca Marta cele pământeşti. Domnul îţi dă voie, că zice: „întrucât ați făcut unuia din aceşti fraţi ai mei prea mici, mie aţi făcut”. Că ori de primești străini, ori odihnești săraci, ori de te pleci către cei ce se aflai în dureri, îi nevoi, în primejdie, ori de slujeşti bolnavi, toate asupra Sa le primeşte Hristos. Iar de vrei să râvneşti Mariei care a lăsat slujba trupului şi şi-a aplecat mintea spre cele sufleteşti, apoi curat să săvârşeşti lucrul. Pără­seşte trupul, lasă lucrarea păcătoasă și pătimașă şi şezi lângă picioarele Domnului şi ascultă cuvintele Lui. Căci învăţăturile Domnului întăresc nevoile trupului.

Alege ce vrei. Sau slujitor fii săracilor sau îndrăgitor dogmelor lui Hristos. Iar de poţi pe ambele, plată mare vei lua. Domnul însă preţuieşte mai mult partea Mariei. De voieşti să iubeşti cu adevărat pe Hristos, trebuie să uiţi de însuţi trupul tău. Şi rugându-te, vezi să nu ceri în loc de altele, altele. Nu bani, nu slavă omenească. „Caută împărăţia lui Dumnezeu mai întâi şi toate celelalte se vor adăuga ţie”.

Protosinghelul Vichentie Mălălău

Învățături duhovnicești